• najbliższe szkolenia podatkowe planujemy w IV kwartale 2017 r.

    Aktualnie zapraszamy do Krakowa na konferencję podatkową organizowaną w dniu 10 maja 2017 r.