• o fundacji

  Celem Fundacji Edukacji Podatkowej jest organizowanie szkoleń podatkowych z udziałem wykładowców będących wieloletnimi praktykami w prawie podatkowym Fundacja jest organizacją non-profit.

  Dane rejestrowe

  Fundacja Edukacji Podatkowej

   

  ul. Bocheńska 5/U6
  31-061 Kraków

   

  KRS: 0000534546
  NIP: 6762482466
  REGON: 360291257

  Zarząd

  Katarzyna Wojtowicz-Janicka
  Prezes Zarządu

   

  Sławomir Czyż
  Wiceprezes Zarządu

   

  Paweł Łabno
  Wiceprezes Zarządu

 • Cele Fundacji

  Zgodnie z § 7 Statutu Fundacji jej celami są:

  1) podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu podatków, prawa, ekonomii oraz przedsiębiorczości uczestników życia społecznego oraz gospodarczego;
  2) upowszechnianie idei demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, w szczególności na gruncie podatków, prawa, ekonomii oraz przedsiębiorczości;
  3) wspieranie i promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej i wyrównywania szans, jak i przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy, w tym:
  a. działalność na rzecz równych praw i szans kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, jak i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i gospodarczym w obszarach podatków, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej;
  b. działalność na rzecz osób po 50 roku życia (50+) oraz w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w obszarach podatków, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej;
  c. działalność na rzecz osób młodych, w tym młodzieży, studentów i absolwentów w obszarach podatków, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej;
  4) współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, podatków, prawa, ekonomii i przedsiębiorczości;
  5) działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą w obszarach podatków, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej, w tym działalność związana z ich powrotem do Polski.