Start: 27 sierpnia 2020 roku 🚀

12 zajęć

Weź udział w 12 zajęciach online prowadzonych na żywo. Każde zajęcia trwają 2 godziny.

Dostęp do nagrań

Oglądaj powtórki z zajęć kiedy chcesz i ile raz chcesz.

Sesje pytań

Zadawaj wykładowcy pytania z tematyki CIT.

Nie tylko komputer

Uczestnicz w zajęciach gdziekolwiek jesteś, na komputerze lub smartfonie.

Materiały

Pobieraj materiały szkoleniowe z zajęć w pliku pdf gotowym do wydruku.

Certyfikat

Odbierz po ukończeniu Akademii CIT certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 24 godzin szkoleń.

499 zł + 23% VAT

Weź udział w profesjonalnym kursie będącym w zasięgu każdego księgowego (ok. 25 zł brutto za godz.)

Rabat na kurs VAT

Uzyskaj dostęp do trwającego Wakacyjnego Kursu VAT (w tym do nagrań) z rabatem 200 zł netto.

Aktualizacja wiedzy

Uczestnicz bez opłat w innych naszych szkoleniach z CIT do końca stycznia 2021 r.

Harmonogram Akademii CIT

Zajęcia w sierpniu 2020 r.

Zajęcia nr 1

Podatnik, Dochód, Strata, Źródła przychodów, Podstawa opodatkowania, Odliczenia

27.08.2020 (10:00)

Zajęcia we wrześniu 2020 r.

Zajęcia nr 2

Zyski kapitałowe - rodzaje przychodów, zasady opodatkowania

03.09.2020 (10:00)

Zajęcia nr 3

Przychody z działalności gospodarczej, moment powstania, wyłączenia z przychodów, korekta przychodów, różnice kursowe

10.09.2020 (10:00)

Zajęcia nr 4

Koszty uzyskania przychodów - część I (potrącalność, wyłączenia z kosztów, korekta kosztów, różnice kursowe)

15.09.2020 (10:00)

Zajęcia nr 5

Koszty uzyskania przychodów - część II (wyłączenia z kosztów)

22.09.2020 (10:00)

Zajęcia nr 6

Koszty uzyskania przychodów - część III (wyłączenia z kosztów)

30.09.2020 (10:00)

Zajęcia w październiku 2020 r.

Zajęcia nr 7

Rozliczanie wydatków na samochody w kosztach uzyskania przychodów

07.10.2020 (10:00)

Zajęcia nr 8

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

14.10.2020 (10:00)

Zajęcia nr 9

Zwolnienia podatkowe (dochody wolne od CIT)

21.10.2020 (10:00)

Zajęcia nr 10

Ceny transferowe, dokumentacja cen transferowych

28.10.2020 (10:00)

Zajęcia w listopadzie 2020 r.

Zajęcia nr 11

Szczególne zasady opodatkowania podatkiem CIT

04.11.2020 (10:00)

Zajęcia nr 12

Podatek u źródła (WHT) przy zakupie usług od nierezydentów

17.11.2020 (10:00)

Zastrzegamy możliwość przesunięcia niektórych zagadnień pomiędzy zajęciami.

Adresaci Akademii CIT

Akademię CIT kierujemy do osób pracujących w księgowości, które chcą całościowo uporządkować sobie tematykę podatku CIT, w tym najnowsze przepisy z tego zakresu oraz orzecznictwo podatkowe.

Prowadząca Akademię CIT

Zajęcia w ramach Akademii CIT będzie poprowadzi Katarzyna Wojtowicz-Janickadoradca podatkowy, radca prawny, prezeska Fundacji Edukacji Podatkowej, wspólniczka w kancelarii prawnopodatkowej Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie. Wykładowczyni od 14 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) a także prowadzi  szkolenie o tematyce CIT.

Zapraszamy

Masz pytania dotyczące Akademii CIT? Napisz do nas: fundacja@feptax.pl

Warunki świadczenia usługi „Akademia CIT”

 1.  Niniejsze Warunki świadczenia usługi regulują zasady organizacji kursu podatkowego z tematyki podatku dochodowego od osób prawnych pn. Akademia CIT (dalej: Akademia).
 2. Organizatorem Akademii jest Fundacja Edukacji Podatkowej, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, NIP: 6762482466, KRS: 0000534546, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: Organizator).
 3. Akademia składa się z 12 zajęć online prowadzonych na żywo.
 4. Każde zajęcia trwają co najmniej 2 godziny.
 5. Po zakończeniu każdych zajęć odbywa się sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której uczestnicy mogą zadawać pytania wykładowcy za pośrednictwem czatu. Zastrzega się, że wykładowca może zakończyć udzielanie odpowiedzi na pytania po upływie 30 minut trwania sesji pytań i odpowiedzi.
 6. Uczestnictwo w Akademii nie wymaga i nie przewiduje udostępniania przez uczestników swojego wizerunku ani głosu.
 7. Zajęcia będą odbywać się od sierpnia do listopada 2020 r. Aktualny harmonogram zajęć znajduje się stronie https://www.feptax.pl/akademia-cit
 8. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w dniu 27 sierpnia 2020 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć o 14 dni.
 9. Uczestnicy Akademii mogą brać udział w zajęciach na żywo oraz uzyskują dostęp do ich powtórek (nagrań) z możliwością wielokrotnego odtwarzania, a także możliwość pobierania materiałów szkoleniowych w pliku pdf.
 10. Po zakończeniu Akademii uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa (24 godz.).
 11. Uczestnicy Akademii mają prawo bezpłatnie wziąć udział w szkoleniu pt. "Zmiany w podatku CIT 2021" w razie uchwalenia zmian podatkowych wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.
 12. Aby uczestniczyć w Akademii, należy posiadać komputer z głośnikiem lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet), połączenie z internetem oraz przeglądarkę internetową (komputer: Chrome 55+, Firefox 53+, Safari 12.1+, Edge 83+; iOS/Android: aktualna przeglądarka systemowa). Uczestnictwo w Akademii nie wymaga instalacji jakiejkolwiek wtyczki ani pobierania odrębnego oprogramowania.
 13. W rzadkich sytuacjach, gdy w firmie stosowana jest restrykcyjna polityka dotyczącą ruchu sieciowego, może okazać się konieczna odpowiednia konfiguracja portów przez wewnętrzny dział IT.
  1. (Wymagania minimalne) Musi być otwarty port TCP 443. Niektóre reguły firewall/proxy zezwalają tylko na ruch SSL na porcie 443. Dlatego należy upewnić się, że ruch inny niż internetowy może również przechodzić przez ten port.
  2. (Wymagania zalecane) Oprócz spełnienia wymagań minimum, zalecamy, aby był otwarty port UDP 3478.
  3. (Wymagania optymalne) Zalecamy, aby były otwarte porty UDP 1025 - 65535.
 14. Wymagania techniczne można samodzielnie przetestować na stronach testowych: Tokbox oraz WebRTC.
 15. Zgłoszenia do Akademii można dokonać:
  1. za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie https://www.feptax.pl/akademia-cit - w przypadku zgłoszeń obejmujących do 5 uczestników,
  2. na adres fundacja@feptax.pl.
 16. Opłata za udział jednej osoby w Akademii wynosi 499 zł + 23% VAT. 
 17. Opłata z tytułu uczestnictwa w Akademii jest wnoszona na podstawie dokumentu pro forma wystawianego i przesyłanego w dniu zgłoszenia. Termin zapłaty wynosi 7 dni od daty wystawienia dokumentu pro forma. Po uiszczeniu opłaty z tytułu uczestnictwa w Akademii nie podlega ona zwrotowi.
 18. Organizator przesyła link dostępowy do zajęć w ramach Akademii i wystawia fakturę po otrzymaniu opłaty za Akademię.
 19. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Polityka prywatności jest dostępna na stronie https://www.feptax.pl/polityka-prywatnosci.
 20. Pytania lub reklamacje dotyczące Akademii można kierować do Organizatora pod numerem telefonu 12 307 10 75, na adres e-mail: fundacja@feptax.pl lub na adres rejestrowy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.
.