Prezentowane ceny w sklepie zawierają podatek VAT w wysokości 23%

Szukaj

Dokumentowanie transakcji w VAT

25.00 zł 12.50 zł

Nagranie ze szkolenia z dnia 1 października 2020 r.

Stan prawny i orzeczniczy: na dzień 31 grudnia 2020 r.
(w 2021 roku nastąpiła zmiana przepisów)

Czas trwania: 268 min.

Tematem szkolenia są sposoby i formy dokumentowania poszczególnych transakcji gospodarczych na gruncie podatku VAT z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych przepisów podatkowych, w tym praktyczne aspekty wystawiania faktur oraz ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych.

Program szkolenia

1. Rodzaje dokumentów
a) faktury;
b) paragony fiskalne;
c) dokumenty zrównane z fakturami VAT. 

2. Zasady wystawiania faktur VAT
a) treść faktury;
b) termin wystawienia faktury z uwzględnieniem rodzaju czynności (m.in. dostawa towarów, najem, dzierżawa, usługi budowlane, komis, dostawa tzw. mediów);
c) błędy dotyczące fakturowania i ich skutki; 

3. Faktury zaliczkowe

4. Faktury korygujące
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących;
b) termin wystawienia faktur korygujących;
c) wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej;
d) rozliczenie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia jej odbioru;
e) rozliczanie faktur korygujących „in minus” po stronie sprzedawcy/nabywcy;
f) rozliczanie faktur korygujących „ in plus” po stronie sprzedawcy/nabywcy;
g) faktury korygujące „zbiorcze”. 

5. Dokumenty wewnętrzne w kontekście WNT, importu usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust.1 pkt 5 ustawy o VAT)

6. Faktura do paragonu:
a) faktury uproszczone;
b) paragon z/bez NIP a wystawienie faktury – obostrzenia i sankcje

7. Faktury elektroniczne i archiwizowanie faktur

8. Zasady wystawiania not korygujących 

9. Zasady wystawiania duplikatów faktur 

10. Odsprzedaż (refakturowanie) usług
a) warunki konieczne dla zaistnienia możliwości odsprzedaży usług;
b) „refaktura” a nota obciążeniowa;
c) moment powstania obowiązku podatkowego dla odsprzedawanej usługi;
d) termin wystawienia tzw. „refaktury”. 

11. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT:
a) „pusta faktura” a obowiązek zapłaty podatku VAT (art. 108 ustawy o VAT);
b) anulowanie faktury;
c) „wyzerowanie” faktury;
d) symbol PKWiU, CN, GTU itd. a faktura VAT. 

12. Kasy rejestrujące (fiskalne)
a) wybrane zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych;
b) katalog transakcji skutkujących bezwzględnym obowiązkiem uprzedniego zainstalowania kasy fiskalnej;
c) skutki naruszenia obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej bądź wydania paragonu fiskalnego.

13. Pozostałe dokumenty związane z transakcjami dokonywanymi przez podatników
a) ciężar dowodowy w zakresie wykazaniu faktu dokonania transakcji;
b) umowa, faktura dowód zapłaty a kwestia udowodnienia realizacji transakcji;
c) poszczególne rodzaje dokumentów potwierdzające dokonanie transakcji (dokumenty magazynowe, raporty, notatki, korespondencja handlowa itp.). 

14. Faktury VAT w kontekście nowego JPK_VAT od 1 października 2020 r.

15. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Paweł Łabno

doradca podatkowy, prawnik, wiceprezes Fundacji Edukacji Podatkowej, wspólnik w kancelarii prawnopodatkowej Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 16 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, jest autorem wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita, Leksykon VAT) a także wykładowcą szkoleń o tematyce VAT

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów