Prezentowane ceny w sklepie zawierają podatek VAT w wysokości 23%

Szukaj

Dokumentowanie WDT do celów podatku VAT

39.00 zł

Szkolenie można zakupić również w karnecie szkoleniowym (28 szkoleń po 6,25 zł)

Nagranie ze szkolenia z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Stan prawny i orzeczniczy: aktualny

Czas trwania: 121 minut

Tematem szkolenia są zagadnienia dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w świetle przepisów o podatku VAT, w tym rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. 

Program szkolenia

1. Domniemanie dostarczenia towarów do nabywcy w innym państwie członkowskim – wymogi dokumentacyjne na gruncie rozporządzenia Rady (UE) 2018/1912:

a. dokumenty z grupy A;

b. dokumenty z grupy B;

c. „pochodzenie” dokumentów od podmiotów niezależnych;

d. transport po stronie sprzedawcy – wymagane dokumenty;

e. transport po stronie nabywcy – wymagane dokumenty, w tym dodatkowe oświadczenie nabywcy;

2. Dokumentowanie WDT na gruncie ustawy o VAT

a. dokumenty podstawowe (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT);

b. oświadczenie nabywcy w przypadku wywozu towarów przez sprzedawcę lub nabywcę własnym środkiem transportu;

c. dokumenty uzupełniające (art. 42 ust. 11 ustawy o VAT);

d. inne rodzaje dokumentów stosowane w obrocie gospodarczym celem wykazania realizacji WDT.

3. Dopuszczalne formy dokumentów dot. WDT (skan, fakt itd.) w świetle przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia Rady (UE) 2018/1912.

4. Relacja rozporządzenia UE do ustawy o VAT – czym ma kierować ma podatnik?

5. Rozporządzenie UE lub ustawa o VAT – stanowisko Dyrektora KIS prezentowane w ramach interpretacji indywidualnych wydanych w 2020 r.

6. Przykładowe zestawy dokumentów dot. WDT akceptowane przez Dyrektora KIS w ramach interpretacji indywidualnych wydanych w 2020 r.

7. Planowane zmiany ustawy o VAT w zakresie wymogów dot. WDT (projekt ustawy nowelizującej z dnia 5 lutego 2020 r.)

8. Inne, wybrane kwestie dotyczące WDT.

Wykładowca

Paweł Łabno

doradca podatkowy, prawnik z 16-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego i reprezentowaniu klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; autor wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita), wykładowca tematyki VAT

Certyfikat uczestnictwa

Posiadając karnet szkoleniowy, możesz otrzymać certyfikat z obejrzanego szkolenia.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów