Fundacja Edukacji Podatkowej

Założona w 2014 roku Fundacja Edukacji Podatkowej jest instytucją non profit, która organizuje konferencje i szkolenia o tematyce podatkowej.

Od 2020 roku prowadzimy szkolenia także w formie e-learningowej.

Podstawowym celem Fundacji jest podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu podatków, prawa, ekonomii oraz przedsiębiorczości wśród uczestników życia społecznego oraz gospodarczego.

Cele statutowe realizujemy m.in. poprzez cykliczne konferencje organizowane w Krakowie, które stały się jednymi z większych tego typu wydarzeń w Polsce.

Zorganizowaliśmy dotąd w Krakowie następujące konferencje:

  • VIII Konferencja Podatki 2020. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 10 października 2019 r. Uczestniczyły w niej 103 osoby.

  • VII Konferencja Fiskalne oko Saurona. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 8 maja 2015 r. Uczestniczyło w niej 81 osób.

  • VI Konferencja Podatki 2019. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 8 listopada 2018 r. Uczestniczyło w niej 100 osób.

  • V Konferencja Nowe wyzwania podatkowe 2018. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 10 maja 2018 r. Uczestniczyło w niej 66 osób.

  • IV Konferencja Zmiany podatkowe 2018. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 11 października 2017 r. Uczestniczyło w niej 84 osób.

  • III Konferencja Nowa administracja skarbowa oraz profiskalna legislacja i wykładnia w starciu z podatnikami. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 10 maja 2017 r. Uczestniczyło w niej 48 osób.

  • II Konferencja Zmiany podatkowe 2017. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 5 października 2016 r. Uczestniczyło w niej 100 osób.

  • I Konferencja Działalność gospodarcza a nowe mechanizmy kontroli podatników. Konferencja odbyła się w Krakowie w dniu 15 czerwca 2016 r. Uczestniczyło w niej 47 osób.
.