Fundacja Edukacji Podatkowej


Fundacja Edukacji Podatkowej działa od 2014 roku i jest organizatorem cyklicznych konferencji podatkowych w Krakowie, które odbywają się dwa razy w roku - wiosną i jesienią.


Jesienią 2019 roku odbyła się VIII konferencja podatkowa.


W 2020 i 2021 roku Fundacja Edukacji Podatkowej nie organizowała konferencji ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii.


Celami Fundacji Edukacji Podatkowej są:


 1. podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu podatków, prawa, ekonomii oraz przedsiębiorczości uczestników życia społecznego oraz gospodarczego,
 2. upowszechnianie idei demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, w szczególności na gruncie podatków, prawa, ekonomii oraz przedsiębiorczości,
 3. wspieranie i promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej i wyrównywania szans, jak i przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy, w tym:
 4. działalność na rzecz równych praw i szans kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, jak i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i gospodarczym w obszarach podatków, prawa i ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej,
 5. działalność na rzecz osób po 50 roku życia (50+) oraz w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w obszarach podatków, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej,
 6. działalność na rzecz osób młodych, w tym młodzieży, studentów i absolwentów w obszarach podatków, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej,
 7. współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, podatków, prawa, ekonomii i przedsiębiorczości,
 8. działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą w obszarach podatków, prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz pracy zawodowej, w tym działalność związana z ich powrotem do Polski.


Fundacja Edukacji Podatkowej

ul. Bocheńska 5/U6

31-061 Kraków


KRS: 0000534546

NIP: 6762482466  

REGON: 360291257


Zarząd:

 • Katarzyna Wojtowicz-Janicka (Prezes Zarządu)
 • Sławomir Czyż (Wiceprezes Zarządu)
 • Paweł Łabno (Wiceprezes Zarządu)


Kontakt: fundacja@feptax.pl