JPK_VAT z deklaracją

Program szkolenia

Szkolenie odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 r.

 1. Istota zmian w zakresie JPK oraz deklaracji VAT.
 2. Które deklaracje VAT zostaną zastąpione JPK-V7M i JPK-V7K?
 3.  JPK-V7M i JPK-V7K a informacja podsumowująca VAT-UE.
 4. Szczegółowe informacje dot. wypełniania JPK -V7M i JPK-V7K – w tym:
  1. uwagi techniczne,
  2. obowiązkowe kody dla wybranych kategorii towarów i usług– omówienie wszystkich kodów wymaganych mocą /rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług/ (kody: 01-013; MPP, TP, TT WNT itd.),
  3. oznaczenia dowodów sprzedaży (kody: RO, WEW, FP),
  4. kategorie transakcji wyłączone spod obowiązku stosowania kodów dla wybranych kategorii towarów i usług,
  5. ujmowanie sprzedaży zaewidencjowanej za pomocą kasy fiskalnej,
  6. ujmowanie faktur wystawionych do paragonów w JPK-V7M i JPK-V7K,
  7. ujmowanie sprzedaży nieudokumentowanej fakturą i niepodlegającej zaewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej.
 5. Zasady wypełniania JPK-V7K za dwa pierwsze miesiące danego kwartału oraz za trzeci miesiąc danego kwartału.
 6. Termin wdrożenia JPK-V7M i JPK-V7K z uwzględnieniem przepisów szczególnych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.
 7. Zasady korygowania JPK-V7M i JPK-V7K:
  1. samodzielna korekta JPK-V7M i JPK-V7K,
  2. korekta JPK-V7M i JPK-V7K w związku z wezwaniem naczelnika urzędu skarbowego,
  3. kara pieniężna 500 zł za błąd w JPK-V7M i JPK-V7K,
  4. błędy w JPK-V7M i JPK-V7K a odpowiedzialność karna skarbowa.
 8. Zasady korekty deklaracji VAT i JPK VAT za okresy przeszłe (sprzed obowiązywania JPK-V7M i JPK-V7K).
 9. Sesja pytań i odpowiedzi - wykładowca odpowiada na pytania zadane na czacie lub przesłane na adres fundacja@feptax.pl

Szkolenie poprowadził Paweł Łabno, doradca podatkowy, prawnik. Od 16 lat pracuje w obszarze doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw. Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. na łamach "Rzeczpospolitej"). Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki VAT.

.