Terminy szkoleń online (na żywo)


Wszystkie poniższe szkolenia są dostępne w karnecie szkoleniowym.

Nic nie znaleźliśmy. Spróbuj inaczej.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’tfix this.

Wybrane szkolenia planowane po czerwcu 2022 roku


 • Amortyzacja podatkowa
 • Ceny transferowe
 • Leasing w ujęciu podatkowym (CIT+VAT)
 • Rozliczanie zwolnień w CIT
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • CIT: Podatnicy, dochód, strata, źródła przychodów, odliczenia
 • Ochrona danych osobowych w kontekście AML dla biur rachunkowych
 • Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa
 • Podstawa opodatkowania i jej korekta w VAT
 • Obowiązek podatkowy w VAT
 • Status podatnika VAT
 • Czynności podlegające i niepodlegające VAT
 • Schematy podatkowe (MDR)
 • Ulga na złe długi (VAT+CIT+PIT)
 • Faktura i korekta w VAT
 • IP Box
 • Nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych w kontekście CIT i PIT
 • Kasa fiskalna na gruncie VAT
 • Opodatkowanie nieruchomości podatkiem VAT
 • Świadczenia nieodpłatne w VAT/CIT/PIT
 • Eksport usług i import usług w VAT
 • Dochody wolne od podatku CIT
 • Reklama i reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów
 • Remonty i ulepszenia w kosztach uzyskania przychodów
 • Wydatki na samochody w kosztach
 • Koszty uzyskania przychodów - cz. III
 • Koszty uzyskania przychodów - cz. II
 • Koszty uzyskania przychodów - cz. I
 • Faktury i kasy fiskalne
 • Zyski kapitałowe w CIT
 • Przychody z działalności gospodarczej
 • Zyski kapitałowe
 • Podatnik, dochód, strata, źródła, odliczenia
 • Import i eksport usług, odliczenie i zwrot VAT
 • WDT, WNT, transakcje trójstronne, miejsce świadczenia usług
 • Dokumentacja cen transferowych
 • Eksport i import towarów oraz sprzedaż wysyłkowa
 • Płatności na rzecz kontrahentów w CIT i PIT
 • Zwolnienia od VAT i stawki VAT
 • Podstawa opodatkowania i jej korekta w VAT
 • Obowiązek podatkowy w podatku VAT
 • Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i status podatnika
 • Faktury korygujące w podatkach dochodowych i VAT
 • Dokumentowanie WDT do celów podatku VAT