Polityka prywatności


Wersja obowiązująca od dnia 30 kwietnia 2020 r

Dbamy o Twoją prywatność

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza Polityka prywatności stanowi oświadczenie Fundacji Edukacji Podatkowej, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, KRS 0000534546, REGON 360291257, NIP 6762482466 (dalej jako „my” w równoważnych określeniach) opisujące sposób, w jakim zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe, a także zawierające pozostałe informacje dotyczące danych osobowych, które przetwarzamy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Podatkowej, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, KRS 0000534546, REGON 360291257, NIP 67624824663.

Co to są dane osobowe?

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Jak zbieramy dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami, w szczególności w rozmowie telefonicznej, korespondencji e-mail lub poprzez formularz na stronie internetowej www.feptax.pl. Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, ale jeśli nie zdecydujesz się na ich podanie, w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług lub kontaktować się z Tobą.

Jakie dane osobowe zbieramy?

W zależności od przypadku, zbieramy wszystkie lub niektóre spośród poniższych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • IP, z którego się łączysz,
 • dane rejestrowe Twojego pracodawcy lub Twojej firmy.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 • świadczenia odpłatnych i nieodpłatnych usług, które u nas zamówiłeś,
 • wystawiania faktur i dokonywania rozliczeń w zakresie odpłatnych usług, które u nas zamówiłeś,
 • komunikowania się z Tobą w sprawie naszych usług.

Czy udostępniamy dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z prawnego nakazu władzy publicznej, z poniższym zastrzeżeniem.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Stosujemy rozwiązania, które powszechnie uważane są powszechnie jako właściwe i wystarczające dla ochrony danych elektronicznych przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych, w tym ich modyfikowaniem, ujawnianiem lub niszczeniem, takie jak szyfrowanie połączeń do systemów, w których przechowujemy dane osobowe, oraz szyfrowanie nośników danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić cele określone w niniejszym oświadczeniu.

Jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Masz prawo żądać od nas:

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych w formacie powszechnie stosowanym do odczytu na komputerze,
 • zaktualizowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych, jednakże gdy dane osobowe zostały pozyskane w związku ze świadczeniem naszych usług, odpłatnym lub nieodpłatnym, nie mogą być one usunięte do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnych,
 • usunięcia swojego adresu e-mail z listy, za pomocą której masowo wysyłamy wiadomości e-mail, jednakże gdy dane osobowe zostały pozyskane w związku ze świadczeniem naszych usług, odpłatnym lub nieodpłatnym, możemy się z Tobą nadal kontaktować na podany adres e-mail w sprawach dotyczących wyświadczonej usługi.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obsługi i ulepszania strony internetowej www.feptax.pl.pl oraz świadczonych usług.

Możesz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki, ale pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą wówczas stać się dla Ciebie niedostępne.

Jak wykorzystujemy tagi pikselowe?

W naszych wiadomościach e-mail możemy używać technologii tagów pikselowych.

Tagi pikselowe są to obrazy wyświetlane wewnątrz wiadomości e-mail w formacie HTML. Podczas ich wyświetlania klient poczty e-mail łączy się ze specjalnym serwerem, który rejestruje otwarcie wiadomości e-mail. Tagi pikselowe pozwalają nam ustalić, czy otworzyłeś naszą wiadomość e-mail. Możesz wyłączyć funkcję automatycznego wyświetlania obrazów w wiadomościach e-email w swoim kliencie poczty e-mail, przez co nie będziemy wiedzieć, czy otworzyłeś naszą wiadomość e-mail.

Jak wykorzystujemy unikalne linki?

W naszych wiadomościach e-mail możemy używać unikalnych linków.

Unikalne linki są to linki, po kliknięciu których przekierowują Cię na specjalny serwer, który rejestruje kliknięcie wiadomości e-mail, a następnie przenosi Cię do docelowej stron internetowej. Unikalne linki pozwalają nam ustalić, czy kliknąłeś określony link. Jeśli nie chcesz, aby tak się działo, wystarczy, że nie będziesz klikać tekstowych lub graficznych linków w naszych wiadomościach e-mail.

Jak mogę kontaktować się w sprawie danych osobowych?

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami na adres: fundacja@feptax.pl lub na adres rejestrowy (Fundacja Edukacji Podatkowej, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków).

Gdzie mogę złożyć skargę?

Masz prawo do złożenia skargi na działania lub zaniechania związane z danymi osobowymi, które przetwarzamy, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki prywatności

Politykę prywatności możemy zmienić w dowolnym czasie. Zmienioną Politykę prywatności publikujemy na stronie internetowej www.feptax.pl/polityka-prywatnosci. Zachęcamy do jej regularnego odwiedzenia.

.