• Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

   Szkolenie | Kraków | 03.10.2019

  • Informacje o szkoleniu

   Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) przez przedstawicieli zawodów prawniczych

   Termin

   03.10.2019

   15:30-16:00 | Poczęstunek

   16:00-18:00 | Szkolenie - cz. 1

   18:00-18:15 | Poczęstunek

   18:15-20:15 | Szkolenie - cz. 2

   Miejsce

   Hotel Kazimierz II
   Starowiślna 60, Kraków

   Opłata

   300 zł + 23% VAT / 1 os.

   Opłata obejmuje udział w szkoleniu, poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (4 godz.)

   Prowadząca

   Katarzyna Wojtowicz-Janicka

   doradca podatkowy, radca prawny, posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autorka licznych publikacji podatkowych

  • Program szkolenia

   Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) przez przedstawicieli zawodów prawniczych

   1. Przepisy Ordynacji podatkowej – dlaczego raportowanie schematów podatkowych może być obowiązkiem każdego prawnika
   2. Przepisy przejściowe dotyczące raportowania zdarzeń przeszłych (terminy operacji gospodarczych, terminy na raportowanie, problem zidentyfikowania
    w 2019 r. wystąpienia schematu podatkowego w 2018 r. po upływie terminu zaraportowania)
   3. Definicja uzgodnienia w kontekście operacji gospodarczych
   4. Rodzaje schematów podatkowych:
   5. Schemat podatkowy standaryzowany
   6. Schemat podatkowy transgraniczny
   7. Definicja schematu podatkowego – jak badać czynność prawną lub zdarzenie faktyczne celem zweryfikowania cech schematu podatkowego
   8. Ogólna cecha rozpoznawcza i kryterium głównej korzyści 
   9. Szczególna cecha rozpoznawcza
   10. Inna szczególna cecha rozpoznawcza
   11. Analiza przykładów, które mogą stanowić schemat podatkowy podlegający raportowaniu
   12. Kryterium kwalifikowanego korzystającego i jego wpływ na raportowanie
   13. Definicja promotora 
   14. Definicja korzystającego
   15. Definicja wspomagającego 
   16. Radca prawny, adwokat, notariusz, doradca podatkowy oraz ich status w świetle przepisów o MDR przy czynnościach związanych z obsługą prawną klienta 
   17. Raportowanie i dodatkowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze – deklaracje MDR i terminy
   18. Problematyka tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego
   19. Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – obowiązek jej sporządzenia przez kancelarię prawną i klienta 
   20. Sankcje karne i czynny żal
   21. Planowana nowelizacja przepisów dotyczących MDR w 2020 roku