Prezentowane ceny w sklepie zawierają podatek VAT w wysokości 23%

Szukaj

Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników w dobie epidemii - skutki w CIT i PIT

39.00 zł

Szkolenie można zakupić również w karnecie szkoleniowym (28 szkoleń po 6,25 zł)

Nagranie ze szkolenia z dnia 27 października 2020 r.

Stan prawny i orzeczniczy: aktualny

Czas trwania: 217 minut

Program szkolenia

1. Wydatki na rzecz pracowników związane z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemii (skutki w CIT i PIT):

  • Tarcza antykryzysowa i przepisy dotyczące zakwaterowania i wyżywienia pracowników w trakcie zmienionej organizacji pracy.
  • Szczególny sposób organizacji pracy w trakcie epidemii – nietypowe wydatki.
  • Praca w domu i wykorzystywanie urządzeń pracownika do wykonywania pracy (samochód, komputery, modemy, internet, oprogramowanie itp.)
  • Samochód pod domem pracownika – skutki podatkowe.
  • Wydatki BHP związane z ograniczeniem skutków epidemii.
  • Wydatki związane z podróżami służbowymi w trakcie epidemii
  • Nowe zwolnienia z PIT i składek ZUS w związku z epidemią

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie przez sądy i organy podatkowe w latach 2014-2020 (trudne do spełnienia warunki konieczne dla powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń).

3. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników oraz członków zarządów (ryczałty lub „ceny rynkowe”, kwestia paliwa, regulaminy korzystania z pojazdów).

4. Samochód firmowy parkowany w miejscu zamieszkania pracowników i członków zarządów (samochód w trakcie pandemii, skutki w PIT i CIT, mobilni pracownicy, koszty używania samochodu po zmianach w 2019 r.)

5. Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków.

6. Świadczenia BHP na rzecz pracowników – szeroki katalog.

7. Rezygnacja bądź ograniczenie benefitów pracowniczych w związku z epidemią.

8. Bony obiadowe, catering dla pracowników, zakupy żywności dla pracowników.

9. Karnety na basen, siłownię, do kina, teatru, bony Sodexo, karty Multisport, pakiety medyczne.

10. Ubezpieczenie OC dla członków zarządu.

11. Sprzęt sportowy dla pracowników, dla drużyny zakładowej, wynajęcie sali gimnastycznej.

12. Odzież pracownicza, strój służbowy – studium przypadków, ekwiwalenty za pranie odzieży.

13. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i członków zarządów (studia menedżerskie, kursy językowe, studia podyplomowe, doskonalenie zawodowe oraz związane z tym świadczenia w postaci sfinansowania podręczników i noclegów)

14. Zorganizowany dowóz pracowników do pracy po zmianach od 1 stycznia 2015 r.

15. Zakwaterowanie pracowników, wynajęcie mieszkań pracowniczych dla ekip budowlanych i monterskich, hotele dla handlowców.

16. Telefony, tablety i komputery służbowe przekazane pracownikom.

17. Epidemia a zwiększenie limitu zwolnień z PIT w tarczy antykryzysowej (zapomogi, działalność socjalna) na lata 2020 i 2021.

18. Świadczenia pracownicze sfinansowane z ZFŚS (paczki świąteczne, pożyczki mieszkaniowe, wakacje dzieci, świadczenia rzeczowe, zapomogi) 

19. Świadczenia z tytułu podróży służbowych pracowników (oraz podróży osób nie będących pracownikami) i używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych po zmianach w 2019 r.

Wykładowca

Katarzyna Wojtowicz-Janicka


doradca podatkowy, radca prawny, prezeska Fundacji Edukacji Podatkowej, wspólniczka w kancelarii prawnopodatkowej Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 14 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, jest autorką wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) a także wykładowcą szkoleń o tematyce CIT.

Certyfikat uczestnictwa

Posiadając karnet szkoleniowy, możesz otrzymać certyfikat z obejrzanego szkolenia.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów