• Raportowanie schematów podatkowych

  Szkolenie | Kraków | 03.10.2019

 • Informacje o szkoleniu

  Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

  Termin

  03.10.2019

  15:30-16:00 | Poczęstunek

  16:00-17:50 | Szkolenie - cz. 1

  17:50-18:10 | Kanapki i kawa

  18:10-20:00 | Szkolenie - cz. 2

  Miejsce

  Hotel Kazimierz II
  Starowiślna 60, Kraków

  Opłata

  300 zł + 23% VAT / 1 os.

  Opłata obejmuje udział w szkoleniu, przerwę kanapkową, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa

  Prowadząca

  Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  doradca podatkowy, radca prawny, posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autorka licznych publikacji podatkowych

 • Program szkolenia

  Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

  1. Dlaczego raportowanie schematów podatkowych może dotyczyć prawnika lub księgowego?
  2. Przepisy przejściowe dotyczące raportowania zdarzeń przeszłych (terminy zdarzeń, terminy na raportowanie)
  3. Co to jest uzgodnienie?
  4. Co to jest schemat podatkowy?
  5. Rodzaje schematów podatkowych:
   1. Schemat podatkowy standaryzowany
   2. Schemat podatkowy transgraniczny
  6. Kryterium kwalifikowanego korzystającego i jego wpływ na raportowanie
  7. Kim jest Promotor?
  8. Kim jest Korzystający?
  9. Kim jest Wspomagający?
  10. Raportowanie i dodatkowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze
  11. Analiza przykładów, które mogą stanowić schemat podatkowy podlegający raportowaniu
  12. Informacje i formularze - omówienie
  13. Problematyka tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego
  14. Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
  15. Sankcje karne i czynny żal