• Szkolenie zostało odwołane

   :(

  • Opis szkolenia

   Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do Ordynacji podatkowej przepisy dotyczące raportowania o schematach podatkowych, obwarowując ich nieprzestrzeganie nowymi, restrykcyjnymi sankcjami w Kodeksie karnym skarbowym. Nowe regulacje, których brzmienie ma charakter wręcz szalenie ogólny i abstrakcyjny, pozwalają na objęcie obowiązkiem sprawozdawczym szeregu zdarzeń gospodarczych, które do tej pory nie były utożsamiane przez podatników oraz obsługujące ich służby prawne i księgowe z operacjami gospodarczymi mogącymi mieć na celu unikanie czy uchylanie się od opodatkowania. Poza szerokim zakresem przedmiotowym transakcji nowe przepisy w sposób generalny określają katalog podmiotów obowiązanych do raportowania, w taki sposób, iż za obowiązanego do raportowania można uznać każdego prawnika analizującego dokumenty przedłożone mu przez klienta, czy również księgową obliczającą wysokość zobowiązania podatkowego klienta. Z uwagi na szerokie grono adresatów problematyki schematów podatkowych, szkolenie kierowane jest do służb prawnych i księgowych obsługujących przedsiębiorców, jak również do kadry zarządzającej (członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi).

   5 kwietnia 2019 r.

   08:30-09:30 | Rejestracja i poczęstunek

   09:30-11:10 | Szkolenie - cz. 1 (100 minut)

   11:10-11:30 | Przerwa kawowa (20 minut)

   11:30-13:10 | Szkolenie - cz. 2 (100 minut)

   13:10-13:50 | Obiad (40 minut)

   13:50-15:30 | Szkolenie - cz. 3 (100 minut)

   Kraków

   ul. Jęczmienna 9
   (
   ECKUM)

   350 zł + 23% VAT

   Opust 10% od drugiej osoby

   Rabat 20% za polecenie - zobacz

   Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, przerwę kawową, obiad, drukowane materiały szkoleniowe, długopis oraz certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin trwania szkolenia.

  • Katarzyna Wojtowicz-Janicka

   Poznaj naszego wykładowcę

   doradca podatkowy, radca prawny

   wspólnik w kancelarii prawnej specjalizującej się w podatkach, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorką licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku CIT i zagadnień z zakresu Ordynacji podatkowej

  • Program szkolenia

   Schematy podatkowe 2019 (MDR)

   1. Jakich sytuacji i kogo dotyczą nowe obowiązki raportowania schematów podatkowych?
   2. Czy trzeba raportować ulgi podatkowe i inne operacje gospodarcze redukujące ciężar podatkowy ale przewidziane wprost w przepisach ustaw podatkowych?
   3. Przepisy przejściowe dotyczące raportowania zdarzeń przeszłych (terminy zdarzeń, terminy na raportowanie)
   4. Definicja uzgodnienia – dlaczego raportowanie schematów podatkowych może być obowiązkiem każdego prawnika i księgowego?
   5. Definicja schematu podatkowego
   6. Rodzaje schematów podatkowych:
    1. Schemat podatkowy standaryzowany
    2. Schemat podatkowy transgraniczny
   7. Kryterium kwalifikowanego korzystającego i jego wpływ na raportowanie
   8. Definicja Promotora
   9. Kim jest Korzystający ?
   10. Jakie podmioty mają status Wspomagającego?
   11. Raportowanie przez Promotora i dodatkowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze
   12. Problematyka tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego i wątpliwości związane z jej naruszeniem
   13. Raportowanie przez Korzystającego i jego dodatkowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze
   14. Raportowanie przez Wspomagającego
   15. Obowiązek posiadania wewnętrznej procedury przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
   16. Sankcje karne
  • Szkolenie z polecenia (rabat 20%)

   Regulamin promocji

   Rabat jest naliczany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego

   1. Organizatorem promocji „Szkolenie z polecenia (rabat 20%)” (zwanej dalej „Promocją”) jest Fundacja Edukacji Podatkowej, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, KRS: 0000534546, NIP: 6762482466.
   2. Promocja jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnych, zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy nabyli usługę szkoleniową obejmującą udział w szkoleniu pt. „Schematy podatkowe MDR 2019” organizowanym w Krakowie w dniu 5 kwietnia 2019 r. (zwaną dalej „Szkoleniem”).
   3. W przypadku gdy Uczestnik (zwany dalej „Poleconym”) zakupi Szkolenie z polecenia innego Uczestnika (zwanego dalej „Polecającym”), Polecony i Polecający otrzymają dodatkowy rabat w wysokości 20% (zwany dalej „Rabatem”) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
   4. Rabat jest liczony od ceny Szkolenia, przy czym w przypadku skorzystania przez Uczestnika z opustu 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej z ramienia tego samego Uczestnika (zwanego dalej "Opustem"), Rabat jest liczony od ceny Szkolenia pomniejszonej o Opust.
   5. Warunkiem naliczenia Rabatu zarówno dla Poleconego jak i dla Polecającego jest bezwrotne nabycie Szkolenia przez obu Uczestników. W przypadku gdy Polecony lub Polecający nie zakupi Szkolenia, wówczas Rabat nie przysługuje ani Poleconemu, ani Polecającemu.
   6. Uczestnik jest zobowiązany dokonać dopłaty (zwrotu) w wysokości zastosowanego Rabatu w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki do jego naliczenia, określone w niniejszym regulaminie, w szczególności gdy Polecony lub Polecający nie zakupił Szkolenia pomimo zgłoszenia się na Szkolenie.
   7. Polecający może otrzymać tylko jeden Rabat na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, nawet jeżeli polecił Szkolenie więcej niż jednemu Poleconemu.
   8. Polecenie Szkolenia przez Polecającego wielu Poleconym nie wyklucza ich z udziału w Promocji.
   9. Polecony i Polecający są identyfikowani poprzez numer identyfikacji podatkowej (zwany dalej „NIP”).
   10. Aby wyrazić chęć skorzystania z Rabatu, Polecony wskazuje w formularzu zgłoszeniowym NIP Polecającego, a Polecający wskazuje w formularzu zgłoszeniowym NIP Poleconego, po uprzednim wyborze opcji „Tak” na pytanie: Czy chcesz skorzystać z promocji „Szkolenie z polecenia (rabat 20%)”?.  Formularz zgłoszeniowy automatycznie przeliczy cenę Szkolenia z uwzględnieniem Rabatu. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://www.feptax.pl/szkolenie-mdr-2019.
   11. Reklamację dotyczącą promocji można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacja@feptax.pl.
   12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r.