• Zmiany VAT 2019/2020

   Szkolenie | Bielsko-Biała | 26.09.2019

  • Informacje o szkoleniu

   Zmiany VAT 2019/2020

   Termin

   26.09.2019

   08:30-09:00 Poczęstunek

   09:00-11:00 Szkolenie - cz. 1

   11:00-11:30 Kanapki i kawa

   11:30-13:30 Szkolenie - cz. 2

   13:30-14:00 Czas na pytania

   Miejsce

   Bielsko-Biała

   ul. Krakowska 608

   Hotel Wróblówka

   Opłata

   300 zł + 23% VAT / 1 os.

   Opłata obejmuje udział w szkoleniu, przerwę kawowo-kanapkową, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (4 godz.)

   Prowadzący

   Paweł Łabno

   doradca podatkowy, posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autor licznych publikacji podatkowych

  • Program szkolenia

   Zmiany VAT 2019/2020

   I. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 maja 2019 r.
   – w szczególności:
   a) kasy fiskalne raportujące on-line;
   b) dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line;
   c) obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników;
   d) ulga na zakup kasy fiskalnej – ograniczenia;
   e) kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itp.
    
   II. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. / 1 stycznia 2020 r. – w szczególności:
   a) modyfikacja rejestru podatników VAT;
   b) wymóg dokonywania płatności na rachunek bankowy ujawniony w rejestrze podatników VAT – skutki naruszenia ww. wymogu na gruncie:
   - podatku dochodowego;
   - podatku VAT.
    

   III. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. / 1 listopada 2019 r. / 1 stycznia 2020 r./ 1 kwietnia 2020 r. - w szczególności:
   a) „likwidacja” deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie i formie;
   b) rozszerzenie zakresu danych ujmowanych w JPK-VAT (JPK-VDEK);
   c) okres przejściowy dla JPK-VDEK;
   c) kary za błędy w JPK-VAT;
   d) modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych;
   e) nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”;
   f) rozszerzenie wyłączeń spod zwolnienia podmiotowego od podatku VAT;
   g) zmiany dot. importu towarów;
   g) wystawianie faktur do paragonów;
   h) indywidualny rachunek podatkowy.

    

   IV. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 listopada 2019 r. / 1 stycznia 2020 r. / 1 kwietnia 2020 r. - w szczególności:
    
   1. Stawki VAT
   a) Matryca stawek VAT;
   b) Kody CN i PKWiU 2015 r.;
   c) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
   d) zmiany katalogu towarów/usług podlegających obniżonym stawkom podatku VAT;
    
   2. Obowiązkowy „split payment”
   a) likwidacja „odwrotnego obciążenia” na rzecz obowiązkowego split payment
   b) (nowy) załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment;
   c) modyfikacja zasad wystawiania faktur dotyczących transakcji podlegających obowiązkowemu split payment;
   d) negatywne skutki związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego „split payment” (VAT, PIT/CIT, KKS);
   e) likwidacja kaucji gwarancyjnej;
   f) przepisy przejściowe;
   g) rozszerzenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku VAT.
    
   3. WDT i transakcje łańcuchowe
   a) zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE;
   b) planowane zmiany w zakresie WDT oraz transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych.