• Szkolenie VAT 2019

  12 lutego 2019 r. | Hotel Kazimierz II w Krakowie

 • Szczegóły szkolenia

  Szkolenie "VAT 2019" dotyczy zmian w podatku VAT, które wchodzą w życie w 2019 roku, oraz bieżących zagadnień i najnowszego orzecznictwa z zakresu tego podatku. Jest ono adresowane do właścicieli i pracowników biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pozostałych pracowników działów finansowo-księgowych, a także członków zarządów, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy mają zawodową styczność z podatkiem VAT lub interesują się tą tematyką.

  Termin szkolenia

  12 lutego 2019

  08:30-09:30 | Rejestracja i poczęstunek

  09:30-11:10 | Szkolenie - cz. 1 (100 minut)

  11:10-11:30 | Przerwa kawowa (20 minut)

  11:30-13:10 | Szkolenie - cz. 2 (100 minut)

  13:10-13:50 | Obiad (40 minut)

  13:50-15:30 | Szkolenie - cz. 3 (100 minut)

   

  5 godzin = 5 pkt. szkoleniowych dla doradców podatkowych

  Miejsce szkolenia

  Hotel Kazimierz II

  ul. Starowiślna 60

  Kraków

  Zobacz hotel na mapie

  Opłata dla 1 uczestnika

  Rabat 10%

  dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej firmy

   

  Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, przerwę kawową, obiad, drukowane materiały szkoleniowe, długopis oraz certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin trwania szkolenia.

  Wykładowca

  Paweł Łabno

  doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii prawnej, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 14-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą tematyki podatku VAT

   

  Zobacz jak szkoli Paweł Łabno. Obejrzyj bezpłatne e-szkolenie pt. Eksport towarów 2018 (47 minut).

  Program szkolenia

  VAT 2019

  I. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

  1. Zmiany w ramach ustawy o VAT – w szczególności:
   • utrzymanie dotychczasowych stawek VAT;
   • modyfikacja zasad dot. tzw. ulgi na złe długi;
   • modyfikacja art. 32 ustawy o VAT (podmioty powiązane);
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych);
    
  3. ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 r. dot. bonów:
   • bon jednego przeznaczenia;
   • bon różnego przeznaczenia;
   • podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów;
  4. ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

  II. Planowane zmiany w podatku VAT 2019

  1. Projekt ustawy nowelizującej z 27 kwietnia 2018 r.  - dot. w szczególności kas raportujących on-line, w tym:
   • dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line;
   • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników;
   • ulga na zakup kasy fiskalnej
   • kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itd.
  2. Projekt ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 r. - dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT;
    
  3. Projekt ustawy nowelizującej z 6 września 2018 r.:
   • modyfikacja zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanej uprzednio paragonem;
   • nowe sankcje w podatku VAT;
   • NIP nabywcy w treści paragonu fiskalnego;
   • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” a zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT
   • zmiany dot. importu towarów;
   • nieuzasadnione wzbogacenie podatnika;
   • modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych;
  4. „matryca” stawek obniżonych

  III. Wybrane problemy i wątpliwości związane ze stosowaniem split payment (MPP)

  • umowy zawarte przed dniem 1 lipca 2018 r.;
  • zgoda sprzedawcy na MPP;
  • MPP a „ulga na złe długi”;
  • MPP „względem samego siebie”

  IV. Wybrane, aktualne problemy na gruncie podatku VAT w kontekście bieżącego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych

  • działania w zakresie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu);
  • „korekta” podatku naliczonego przy imporcie usług, OO (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT) ;
  • „status podwykonawcy przy usługach budowlanych – kontrowersje i spory;
  • rozliczanie faktur korygujących in plus” a kwestia możliwości „przewidzenia” ich wystawienia;
  • wystawienie faktury do paragonu a JPK;
  • praktyka organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (m.in. kwestia należytej staranności);
  • nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) (oczekiwanie na wyrok TSUE);
  • odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne (oczekiwanie na wyrok TSUE);
  • moment wykonania usługi a obowiązek podatkowy (oczekiwanie na wyrok TSUE);
  • usługa najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracodawców;
  • kary umowne a podatek VAT;
  • koszty transportu w fakturze;
  • dostawa towarów oraz świadczenie usług a okresy rozliczeniowe – najnowsze stanowisko sądów administracyjnych.
  • „przerwanie” transportu a kwalifikacja transakcji jako WDT;
  • nieodpłatne przekazanie towarów a ich konsumpcyjny charakter;
  • odliczanie podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot niebędący podatnikiem VAT czynnym – orzecznictwo TSUE a praktyka polskich organów podatkowych;
  • odliczanie podatku VAT w zakresie samochodów – wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych z 2018 r.;
  • pozostałe zagadnienia z zakresu podatku VAT.

  V. Pytania i odpowiedzi

 • Zapraszamy na szkolenie

  VAT 2019 | 12 lutego 2019 r. | Kraków