• Podatek VAT w transakcjach towarowych w obrocie międzynarodowym

   Szkolenie | Kraków | 13.11.2019

  • Informacje o szkoleniu

   Podatek VAT w transakcjach towarowych w obrocie międzynarodowym

   Termin

   13.11.2019

   08:30-09:30 Poczęstunek

   09:30-11:10 Szkolenie - cz. 1

   11:10-11:30 Przerwa kawowa

   11:30-13:10 Szkolenie - cz. 2

   13:10-13:50 Obiad

   13:50-15:30 Szkolenie - cz. 3

   Miejsce

   Kraków

   ul. Starowiślna 60

   Hotel Kazimierz II

   Opłata

   300 zł + 23% VAT / 1 os.

   Rabat 10% dla 2. i każdej kolejnej zgłoszonej osoby

   Opłata obejmuje udział w szkoleniu, przerwę kawową, obiad, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (5 godz.)

   Prowadzący

   Paweł Łabno

   doradca podatkowy, posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autor licznych publikacji podatkowych

  • Program szkolenia

   Podatek VAT w transakcjach towarowych w obrocie międzynarodowym

   I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

   Przesłanki uznania transakcji za WDT;
   Wymogi formalne dla zastosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT – stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2019 r.;
   Wymogi formalne dla zastosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT – stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.;
   Dokumentacja uprawniająca do stosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT – stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2019 r.;
   Dokumentacja uprawniająca do stosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT – stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.;
   Dotychczasowe orzecznictwo dotyczące WDT a zmiany przepisów następujące z dniem 1 stycznia 2020 r.
   „Należyta staranność” w podatku VAT a WDT.
    

   II. Transakcje łańcuchowe (szeregowe)

   Istota transakcji łańcuchowej;
   „Dostawa ruchoma” vs „dostawa nieruchoma”;
   Przyporządkowanie transportu w ramach transakcji łańcuchowej – stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2019 r.;
   Przyporządkowanie transportu w ramach transakcji łańcuchowej wewnątrzwspólnotowej – stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.;
   Przyporządkowanie transportu w ramach transakcji łańcuchowej (eksportowej).
    

   III. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona

   Definicja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej;
   Warunki formalne dla zastosowania procedury uproszczonej;
   Sposób rozliczenia transakcji w ramach procedury uproszczonej;
   Korzyści ze stosowania procedury uproszczonej przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.
    

   IV. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

   istota WNT;
   sposób rozliczania WNT na gruncie podatku VAT;
   WNT a prawo do odliczenia podatku naliczonego (zagrożenia podatkowe).
    

   V. Magazyn konsygnacyjny

   Istota instytucji magazynu konsygnacyjnego;
   Magazyn konsygnacyjny (WDT), w tym porównanie zmian w przepisach wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r;
   Magazyn konsygnacyjny (WNT), w tym porównanie zmian w przepisach wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

    

   VI. Eksport towarów

    

   VII. Import towarów