• VAT 2018

  | Kraków | 8 lutego 2018 r. | Poznaj szczegóły

 • Szczegóły szkolenia

  VAT 2018 | Kraków | 08.02.2018

  Termin

  8 lutego 2018 r.

  Miejsce

  Kraków, ul. Jęczmienna 9, Centrum konferencyjne

   

  Zobacz na mapie

  Cena

  250 zł + 23% VAT (za osobę)

   

  Cena obejmuje: udział w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, długopis, poczęstunek przed szkoleniem, przerwę kawową oraz lunch.

  Program szkolenia

  1) Split payment - „podzielona płatność”
  - istota Split payment;
  -Split payment jako „dobrowolny przymus”;
  - katalog transakcji podlegających Split payment;
  - rodzaje podmiotów (podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, konsument) a Split payment;
  - rachunek VAT(zasady otwierania, prowadzenia rachunku VAT, koszty i opłaty);
  - realizacja płatności przy stosowaniu Split payment;
  -odpowiedzialność solidarna otrzymującego płatność a Split payment;
  - korzyści dla nabywcy z tytułu stosowania Split payment;
  - korzyści i niedogodności dla sprzedawcy z tytułu stosowania Split payment;
  - zasady korzystania ze środków znajdujących się na rachunku VAT;
  - data obowiązywania Split payment;
  - okres przejściowy a Split payment.


  2) System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)
  a. Przesłanki zablokowania rachunku podatnika;
  b. okres blokady rachunku podatnika;
  c. wyjątki względem blokady rachunku podatnika;
  d. procedura odwoławcza.


  3) Prace nad katalogiem czynności poświadczających „należytą staranność” w podatku VAT.


  4) Kasy fiskalne w 2018r.(zwolnienia z kas fiskalnych, raportowanie paragonów on-line).


  5) Podwyżka stawki VAT z 8% do 23% na wybrane towary.


  6) Stosowanie PKWiU w podatku VAT w 2018r.


  7) JPK-paragony, JPK-WB.


  8) Centralny Rejestr Faktur.


  9) Standaryzacja faktur w relacji administracja publiczna–przedsiębiorca.

  Certyfikat uczestnictwa

  Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin merytorycznego trwania szkolenia.

  Agenda

  08:30-09:00

  rejestracja i poczęstunek


  09:00-10:40

  I część szkolenia (100 minut)


  10:40-11:00
  Przerwa kawowa (20 minut)


  11:00-12:40
  II część szkolenia (100 minut)

  12:40-13:20
  Lunch (40 minut)

   

  13:20-15:00

  III część szkolenia (100 minut)

  Wykładowca

  Paweł Łabno

  doradca podatkowy
  prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą podatkowym

  Wyślij pytanie do wykładowcy

  W przypadku dużej ilości pytań od uczestników nie gwarantujemy, że na każde pytanie wykładowca udzieli odpowiedzi.