• VAT 2018

   | Kraków | 8 lutego 2018 r. | Poznaj szczegóły

  • Szczegóły szkolenia

   VAT 2018 | Kraków | 08.02.2018

   Termin

   8 lutego 2018 r.

   Miejsce

   Kraków, ul. Jęczmienna 9, Centrum konferencyjne

    

   Zobacz na mapie

   Cena

   250 zł + 23% VAT (za osobę)

    

   Cena obejmuje: udział w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, długopis, poczęstunek przed szkoleniem, przerwę kawową oraz lunch.

   Program szkolenia

   1) Split payment - „podzielona płatność”
   - istota Split payment;
   -Split payment jako „dobrowolny przymus”;
   - katalog transakcji podlegających Split payment;
   - rodzaje podmiotów (podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, konsument) a Split payment;
   - rachunek VAT(zasady otwierania, prowadzenia rachunku VAT, koszty i opłaty);
   - realizacja płatności przy stosowaniu Split payment;
   -odpowiedzialność solidarna otrzymującego płatność a Split payment;
   - korzyści dla nabywcy z tytułu stosowania Split payment;
   - korzyści i niedogodności dla sprzedawcy z tytułu stosowania Split payment;
   - zasady korzystania ze środków znajdujących się na rachunku VAT;
   - data obowiązywania Split payment;
   - okres przejściowy a Split payment.


   2) System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)
   a. Przesłanki zablokowania rachunku podatnika;
   b. okres blokady rachunku podatnika;
   c. wyjątki względem blokady rachunku podatnika;
   d. procedura odwoławcza.


   3) Prace nad katalogiem czynności poświadczających „należytą staranność” w podatku VAT.


   4) Kasy fiskalne w 2018r.(zwolnienia z kas fiskalnych, raportowanie paragonów on-line).


   5) Podwyżka stawki VAT z 8% do 23% na wybrane towary.


   6) Stosowanie PKWiU w podatku VAT w 2018r.


   7) JPK-paragony, JPK-WB.


   8) Centralny Rejestr Faktur.


   9) Standaryzacja faktur w relacji administracja publiczna–przedsiębiorca.

   Certyfikat uczestnictwa

   Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin merytorycznego trwania szkolenia.

   Agenda

   08:30-09:00

   rejestracja i poczęstunek


   09:00-10:40

   I część szkolenia (100 minut)


   10:40-11:00
   Przerwa kawowa (20 minut)


   11:00-12:40
   II część szkolenia (100 minut)

   12:40-13:20
   Lunch (40 minut)

    

   13:20-15:00

   III część szkolenia (100 minut)

   Wykładowca

   Paweł Łabno

   doradca podatkowy
   prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą podatkowym

   Wyślij pytanie do wykładowcy

   W przypadku dużej ilości pytań od uczestników nie gwarantujemy, że na każde pytanie wykładowca udzieli odpowiedzi.