• Zmiany VAT 2019/2020

   Szkolenie | Rzeszów | 02.10.2019

  • Informacje o szkoleniu

   Zmiany VAT 2019/2020

   Termin

   02.10.2019

   08:30-09:00 Poczęstunek

   09:00-11:00 Szkolenie - cz. 1

   11:00-11:30 Kanapki i kawa

   11:30-13:30 Szkolenie - cz. 2

   13:30-14:00 Czas na pytania

   Miejsce

   Rzeszów

   ul. Grottger 28
   Hotel Grand Ferdynand

   Opłata

   300 zł + 23% VAT / 1 os.

   Opłata obejmuje udział w szkoleniu, przerwę kawowo-kanapkową, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (4 godz.)

   Prowadzący

   Paweł Łabno

   doradca podatkowy, posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; autor licznych publikacji podatkowych

  • Program szkolenia

   Zmiany VAT 2019/2020

   I. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 maja 2019 r.
   – w szczególności:
   a) kasy fiskalne raportujące on-line,
   b) dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line,
   c) obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników,
   d) ulga na zakup kasy fiskalnej – ograniczenia,
   e) kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itp.
    
   II. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. / 1 stycznia 2020 r. – w szczególności:
   a) modyfikacja rejestru podatników VAT,
   b) wymóg dokonywania płatności na rachunek bankowy ujawniony w rejestrze podatników VAT – skutki naruszenia ww. wymogu na gruncie:
   - podatku dochodowego,
   - podatku VAT.

   III. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 września 2019 r. / 1 listopada 2019 r. / 1 stycznia 2020 r./ 1 kwietnia 2020 r. - w szczególności:
   a) „likwidacja” deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie i formie,
   b) rozszerzenie zakresu danych ujmowanych w JPK-VAT (JPK-VDEK),
   c) okres przejściowy dla JPK-VDEK,
   c) kary za błędy w JPK-VAT,
   d) modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
   e) nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”,
   f) rozszerzenie wyłączeń spod zwolnienia podmiotowego od podatku VAT,
   g) zmiany dot. importu towarów,
   g) wystawianie faktur do paragonów,
   h) indywidualny rachunek podatkowy.

    

   IV. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 listopada 2019 r. / 1 stycznia 2020 r. / 1 kwietnia 2020 r. - w szczególności:
    
   1. Stawki VAT
   a) Matryca stawek VAT,
   b) Kody CN i PKWiU 2015 r.,
   c) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
   d) zmiany katalogu towarów/usług podlegających obniżonym stawkom podatku VAT,
    
   2. Obowiązkowy „split payment”
   a) likwidacja „odwrotnego obciążenia” na rzecz obowiązkowego split payment
   b) (nowy) załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment,
   c) modyfikacja zasad wystawiania faktur dotyczących transakcji podlegających obowiązkowemu split payment,
   d) negatywne skutki związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego „split payment” (VAT, PIT/CIT, KKS),
   e) likwidacja kaucji gwarancyjnej,
   f) przepisy przejściowe,
   g) rozszerzenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku VAT.
    
   3. WDT i transakcje łańcuchowe
   a) zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE,
   b) planowane zmiany w zakresie WDT oraz transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych.