• Podatek VAT w transakcjach towarowych w obrocie międzynarodowym

      Szkolenie w Krakowie, 13.11.2019

    • VIII Konferencja podatkowa

      Streszczenie konferencji w kilku liczbach