Terminy szkoleń online (na żywo)

Wszystkie poniższe szkolenia są dostępne również w karnecie szkoleniowym.

Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (27.09.2023)

27.09.2023 (10:00-11:00)

Podatki: Co w trawie piszczy? (28.09.2023)

28.09.2023 (10:00-11:00)

Inwentaryzacja aktywów trwałych za 2023 (02.10.2023)

02.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Estoński CIT – bez tajemnic i na licznych przykładach (03.10.2023)

03.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (04.10.2023)

04.10.2023 (10:00-11:00)

Akademia Kosztów Uzyskania Przychodów – część 1 (05.10.2023)

05.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

KSeF 2024 – omówienie nowelizacji (06.10.2023)

06.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

KSeF 2024 – jak przygotować się do wdrożenia? (09.10.2023)

09.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Zlecenie kontra dzieło – aspekty prawne i podatkowe (10.10.2023)

10.10.2023 (10:00-11:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (11.10.2023)

11.10.2023 (10:00-11:00)

KSeF 2024 – analiza pliku faktury ustrukturyzowanej FA(2) (12.10.2023)

12.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Akademia kosztów uzyskania przychodów – część 2 (13.10.2023)

13.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Czynności podlegające i niepodlegające VAT (17.10.2023)

17.10.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (19.10.2023)

19.10.2023 (10:00-11:00)

Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.10.2023)

24.10.2023 (10:00-11:00)

Podatki: Co w trawie piszczy? (26.10.2023)

26.10.2023 (10:00-11:00)

MDR w działalności biegłego rewidenta – obowiązki informacyjne i sprawozdawcze (07.11.2023)

07.11.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 50 zł
0 zł z karnetem

Podatek u źródła – WHT punkt po punkcie: jak postępować przy rozliczaniu usług zagranicznych? (13.11.2023)

13.11.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Zamknięcie roku podatkowego w PKPiR i ryczałcie za 2023 rok (28.11.2023)

28.11.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (28.12.2023)

28.12.2023 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Bilans 2023 (10.01.2024)

10.01.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Świadczenia pracownicze w PIT/CIT (11.01.2024)

11.01.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Rachunek zysków i strat 2023 – załącznik 1 do UoR (29.01.2024)

29.01.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok (05.02.2024)

05.02.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Ulgi podatkowe w CIT/PIT (08.02.2024)

08.02.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych za 2023 rok (27.02.2024)

27.02.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Uproszczone sprawozdania finansowe za 2023 rok dla jednostek mikro, małych i NGO (04.03.2024)

04.03.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem

Jak prawidłowo sporządzić PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28? (07.03.2024)

07.03.2024 (10:00-12:30)
Cena netto: 75 zł
0 zł z karnetem