Dane rejestrowe


Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o.

ul. Bocheńska 5/U6

31-061 Kraków

NIP: 6762536972

REGON: 368433113


Akta rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000697967

Wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł


Zarząd:

  • Sławomir Czyż (Prezes Zarządu)
  • Paweł Łabno (Członek Zarządu)
  • Katarzyna Wojtowicz-Janicka (Członek Zarządu)