Karnet szkoleniowy

Dostęp na Cena
30 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto)
90 dni 260,00 zł netto (319,80 zł brutto)
180 dni 460,00 zł netto (565,80 zł brutto) (2. osoba gratis)
365 dni 790,00 zł netto (971,70 zł brutto) (2. osoba gratis)

Cena obejmuje:

  1. udział we wszystkich szkoleniach online (live) w okresie subskrypcji karnetu szkoleniowego – co najmniej 10 nowych szkoleń w każdym miesiącu, w tym (tylko w karnecie) seria „Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy” i „Podatki: Co w trawie piszczy”,
  2. dostęp do stale rosnącej bazy nagranych szkoleń (aktualnie jest to ponad 310 nagrań wideo),
  3. materiały szkoleniowe do pobrania w pliku pdf,
  4. imienne certyfikaty szkoleniowe do pobrania w pliku pdf.

W półrocznym i rocznym karnecie szkoleniowym możesz dołączyć drugą osobę gratis.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Lech Janicki

prawnik

Od 16 lat zajmuje się problematyką podatkową, zawodowy wykładowca szkoleń podatkowych dla wielu ośrodków szkoleniowych w całej Polsce.

Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 27 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Szymon Wilga

doradca podatkowy

Od 16 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom w obszarze podatku CIT oraz podatkowych rozliczeń międzynarodowych.

Anna Resiak

doradca podatkowy, radca prawny

Od 13 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom w obszarze podatku VAT i prowadząc postępowania podatkowe.

Radosław Potoczak

specjalista IT

Od wielu lat prowadzi własną firmę, w której pomaga lepiej poznać program Microsoft Excel i skuteczniej wykorzystać go w codziennej pracy.

Katarzyna Rosińska

trenerka

Większość życia zawodowego związana z sektorem finansowym. Wieloletni praktyk sprzedaży i zarządzania.

Marcin Tracz

trener

Wieloletni manager w branży finansowej. Uczestnikom swoich szkoleń pomaga rozwijać i trenować kompetencje osobiste.

Z karnetem szkoleniowym możesz brać udział we wszystkich szkoleniach online na żywo oraz oglądać wszystkie nagrane szkolenia ze stale rosnącej bazy zawierającej aktualnie 321 nagrań wideo, jak również pobierać materiały szkoleniowe (pdf) i imienne certyfikaty szkoleniowe (pdf).

Najbliższe szkolenia online (na żywo) w karnecie szkoleniowym:

Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (27.09.2023)
27.09.2023 (10:00 - 11:00)
Podatki: Co w trawie piszczy? (28.09.2023)
28.09.2023 (10:00 - 11:00)
Inwentaryzacja aktywów trwałych za 2023 (02.10.2023)
02.10.2023 (10:00 - 12:30)
Estoński CIT – bez tajemnic i na licznych przykładach (03.10.2023)
03.10.2023 (10:00 - 12:30)
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (04.10.2023)
04.10.2023 (10:00 - 11:00)
Akademia Kosztów Uzyskania Przychodów – część 1 (05.10.2023)
05.10.2023 (10:00 - 12:30)
KSeF 2024 – omówienie nowelizacji (06.10.2023)
06.10.2023 (10:00 - 12:30)
KSeF 2024 – jak przygotować się do wdrożenia? (09.10.2023)
09.10.2023 (10:00 - 12:30)
Zlecenie kontra dzieło – aspekty prawne i podatkowe (10.10.2023)
10.10.2023 (10:00 - 11:30)
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (11.10.2023)
11.10.2023 (10:00 - 11:00)
KSeF 2024 – analiza pliku faktury ustrukturyzowanej FA(2) (12.10.2023)
12.10.2023 (10:00 - 12:30)
Akademia kosztów uzyskania przychodów – część 2 (13.10.2023)
13.10.2023 (10:00 - 12:30)
Czynności podlegające i niepodlegające VAT (17.10.2023)
17.10.2023 (10:00 - 12:30)
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (19.10.2023)
19.10.2023 (10:00 - 11:00)
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.10.2023)
24.10.2023 (10:00 - 11:00)
Podatki: Co w trawie piszczy? (26.10.2023)
26.10.2023 (10:00 - 11:00)
MDR w działalności biegłego rewidenta – obowiązki informacyjne i sprawozdawcze (07.11.2023)
07.11.2023 (10:00 - 12:30)
Podatek u źródła – WHT punkt po punkcie: jak postępować przy rozliczaniu usług zagranicznych? (13.11.2023)
13.11.2023 (10:00 - 12:30)
Zamknięcie roku podatkowego w PKPiR i ryczałcie za 2023 rok (28.11.2023)
28.11.2023 (10:00 - 12:30)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (28.12.2023)
28.12.2023 (10:00 - 12:30)
Bilans 2023 (10.01.2024)
10.01.2024 (10:00 - 12:30)
Świadczenia pracownicze w PIT/CIT (11.01.2024)
11.01.2024 (10:00 - 12:30)
Rachunek zysków i strat 2023 – załącznik 1 do UoR (29.01.2024)
29.01.2024 (10:00 - 12:30)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok (05.02.2024)
05.02.2024 (10:00 - 12:30)
Ulgi podatkowe w CIT/PIT (08.02.2024)
08.02.2024 (10:00 - 12:30)
Zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych za 2023 rok (27.02.2024)
27.02.2024 (10:00 - 12:30)
Uproszczone sprawozdania finansowe za 2023 rok dla jednostek mikro, małych i NGO (04.03.2024)
04.03.2024 (10:00 - 12:30)
Jak prawidłowo sporządzić PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28? (07.03.2024)
07.03.2024 (10:00 - 12:30)

Karnet szkoleniowy zawiera 321 nagrań ze szkoleń:

Podatki w branży budowlanej – CIT+PIT+VAT (26.09.2023)
26.09.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (21.09.2023)
21.09.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Status podatnika VAT (15.09.2023)
15.09.2023
Paweł Łabno
Inwentaryzacja aktywów obrotowych za 2023 (14.09.2023)
14.09.2023
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (13.09.2023)
13.09.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Remonty i ulepszenia w kosztach uzyskania przychodów – CIT/PIT (12.09.2023)
12.09.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
KSeF 2024 (08.09.2023)
08.09.2023
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (07.09.2023)
07.09.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Amortyzacja podatkowa środków trwałych w CIT/PIT (06.09.2023)
06.09.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Co w trawie piszczy? (05.09.2023)
05.09.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Strategia podatkowa (31.08.2023)
31.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Ochrona danych osobowych w kontekście AML dla biur rachunkowych (29.08.2023)
29.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Nieuregulowane wierzytelności w podatkach dochodowych (16.08.2023)
16.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
CSR, reklama, sprzedaż premiowa, sponsoring, reprezentacja (11.08.2023)
11.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (09.08.2023)
09.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Świadczenia kompleksowe w podatku VAT (08.08.2023)
08.08.2023
Paweł Łabno
Podatek od czynności cywilnoprawnych (07.08.2023)
07.08.2023
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (03.08.2023)
03.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Faktury korygujące – VAT+CIT+PIT (02.08.2023)
02.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Co w trawie piszczy? (01.08.2023)
01.08.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Należyta staranność w podatku VAT (31.07.2023)
31.07.2023
Paweł Łabno
KSeF 2024 – pierwsza odsłona (27.07.2023)
27.07.2023
Paweł Łabno
Nieruchomości w podatku VAT (21.07.2023)
21.07.2023
Paweł Łabno
AML dla biur rachunkowych (13.07.2023)
13.07.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (12.07.2023)
12.07.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Schematy podatkowe – MDR (11.07.2023)
11.07.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Świadczenia ciągłe i powtarzalne w podatku VAT, CIT i PIT (06.07.2023)
06.07.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (05.07.2023)
05.07.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Nowości CIT/PIT 2023 (04.07.2023)
04.07.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
SLIM-VAT 3 i pozostałe zmiany VAT w 2023 roku (03.07.2023)
03.07.2023
Paweł Łabno
Ceny transferowe (30.06.2023)
30.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Co w trawie piszczy? (29.06.2023)
29.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (28.06.2023)
28.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podróże służbowe w najnowszym orzecznictwie podatkowym (27.06.2023)
27.06.2023
Lech Janicki
Zarząd sukcesyjny a podatki (22.06.2023)
22.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (21.06.2023)
21.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w podatkach (15.06.2023)
15.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (14.06.2023)
14.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatek u źródła – WHT (13.06.2023)
13.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
MPP i biała lista podatników w podatku VAT (12.06.2023)
12.06.2023
Paweł Łabno
Opodatkowanie dywidend – CIT/PIT (07.06.2023)
07.06.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
SLIM-VAT 3 i pozostałe zmiany VAT w 2023 roku (06.06.2023)
06.06.2023
Paweł Łabno
Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych (05.06.2023)
05.06.2023
Anna Resiak
Podatki: Co w trawie piszczy? (31.05.2023)
31.05.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Amortyzacja podatkowa praw własności intelektualnej (30.05.2023)
30.05.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (26.05.2023)
26.05.2023
Anna Resiak
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.05.2023)
24.05.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (17.05.2023)
17.05.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Gdy apetyt podatkowy jest zbyt wielki... Z humorem o kosztach uzyskania przychodów (16.05.2023)
16.05.2023
Lech Janicki
Weekendowy kurs PKPiR – Zajęcia nr 3 (14.05.2023)
14.05.2023
Magdalena Mirowska
Weekendowy kurs PKPiR – Zajęcia nr 4 (14.05.2023)
14.05.2023
Magdalena Mirowska
Weekendowy kurs PKPiR – Zajęcia nr 1 (13.05.2023)
13.05.2023
Magdalena Mirowska
Weekendowy kurs PKPiR – Zajęcia nr 2 (13.05.2023)
13.05.2023
Magdalena Mirowska
Kasa fiskalna na gruncie VAT (11.05.2023)
11.05.2023
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (10.05.2023)
10.05.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Ulga na złe długi – VAT + CIT + PIT (09.05.2023)
09.05.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (08.05.2023)
08.05.2023
Lech Janicki
Podatki: Co w trawie piszczy? (26.04.2023)
26.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.04.2023)
24.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (18.04.2023)
18.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Spółka jawna – zasady funkcjonowania w kontekście podatków dochodowych (14.04.2023)
14.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Estoński CIT (13.04.2023)
13.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (12.04.2023)
12.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Rejestracja, ewidencja i JPK_VAT (11.04.2023)
11.04.2023
Paweł Łabno
Fundacja rodzinna - istota nowych przepisów w ujęciu podatkowym (06.04.2023)
06.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (05.04.2023)
05.04.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Jak prawidłowo wypełnić PIT-36, PIT-36L i PIT-37? (04.04.2023)
04.04.2023
Lech Janicki
SLIM-VAT 3 i pozostałe zmiany VAT w 2023 roku (03.04.2023)
03.04.2023
Paweł Łabno
Podatki: Co w trawie piszczy? (30.03.2023)
30.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (29.03.2023)
29.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Spółka komandytowa – zasady funkcjonowania w kontekście CIT/PIT (28.03.2023)
28.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (22.03.2023)
22.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Prawna i podatkowa odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej (21.03.2023)
21.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (15.03.2023)
15.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
IP BOX w praktyce – czy ulga tylko dla programistów? (14.03.2023)
14.03.2023
Lech Janicki
SLIM-VAT 3 i pozostałe zmiany VAT w 2023 roku (13.03.2023)
13.03.2023
Paweł Łabno
Odliczenie i zwrot podatku VAT (09.03.2023)
09.03.2023
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (08.03.2023)
08.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów – CIT/PIT (07.03.2023)
07.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Samochody i usługi transportowe w podatku VAT (06.03.2023)
06.03.2023
Paweł Łabno
Samochód osobowy – CIT i Estoński CIT (03.03.2023)
03.03.2023
Lech Janicki
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (02.03.2023)
02.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki w klubach sportowych – CIT+VAT (01.03.2023)
01.03.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Co w trawie piszczy? (28.02.2023)
28.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (22.02.2023)
22.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Spółka z o.o. – zasady funkcjonowania w kontekście CIT/PIT (21.02.2023)
21.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
E-book: Obniżone stawki VAT 2022-2023. Tarcza antyinflacyjna w podatku VAT.
21.02.2023
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (17.02.2023)
17.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Import i eksport usług w VAT (15.02.2023)
15.02.2023
Paweł Łabno
Świadczenia pracownicze w PIT/CIT (14.02.2023)
14.02.2023
Lech Janicki
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (13.02.2023)
13.02.2023
Magdalena Mirowska
Zamknięcie w podatku CIT 2022 (10.02.2023)
10.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
SLIM-VAT 3 i pozostałe zmiany VAT w 2023 roku (09.02.2023)
09.02.2023
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (08.02.2023)
08.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Świadczenia na rzecz członków zarządu w CIT i PIT (07.02.2023)
07.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe w VAT – WDT, WNT, WTT (06.02.2023)
06.02.2023
Paweł Łabno
Nowe ulgi Polskiego Ładu – CIT/PIT (03.02.2023)
03.02.2023
Lech Janicki
Rachunek zysków i strat – załącznik 1 uor (02.02.2023)
02.02.2023
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT, CIT i PIT (01.02.2023)
01.02.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Co w trawie piszczy? (31.01.2023)
31.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Zmiany w CIT/PIT 2022/2023 (30.01.2023)
30.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Zmiany VAT 2023 (27.01.2023)
27.01.2023
Paweł Łabno
Spółki nieruchomościowe w podatku CIT (26.01.2023)
26.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy - VAT, CIT i PIT (24.01.2023)
24.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Darowizny w podatku CIT/PIT (23.01.2023)
23.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy - VAT, CIT, PIT (18.01.2023)
18.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Sprzedaż internetowa w UE a podatek VAT (17.01.2023)
17.01.2023
Paweł Łabno
Międzynarodowe transakcje towarowe w VAT – eksport/import (16.01.2023)
16.01.2023
Paweł Łabno
Bilans 2022 – załącznik 1 uor (12.01.2023)
12.01.2023
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (11.01.2023)
11.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Roczna korekta podatku VAT (10.01.2023)
10.01.2023
Anna Resiak
Uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat jednostki mikro i małej (09.01.2023)
09.01.2023
Magdalena Mirowska
Kompleksowe podsumowanie PIT 2022 (05.01.2023)
05.01.2023
Lech Janicki
Zmiany w JPK-V7M/V7K od 1 stycznia 2023 r. (05.01.2023)
05.01.2023
Paweł Łabno
Stawki i zwolnienia z VAT z uwzględnieniem tarczy antyinflacyjnej (04.01.2023)
04.01.2023
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (03.01.2023)
03.01.2023
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Co w trawie piszczy? (29.12.2022)
29.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Zmiany w VAT 2022/2023 (28.12.2022)
28.12.2022
Paweł Łabno
Zmiany w CIT/PIT 2022/2023 (27.12.2022)
27.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (21.12.2022)
21.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Źródła wewnętrznej motywacji a postanowienia noworoczne (16.12.2022)
16.12.2022
Katarzyna Rosińska, Marcin Tracz
Zmiany w VAT 2022/2023 (14.12.2022)
14.12.2022
Paweł Łabno
Zmiany w CIT/PIT 2022/2023 (13.12.2022)
13.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (12.12.2022)
12.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (09.12.2022)
09.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Moment ujęcia wydatków w kosztach uzyskania przychodów (08.12.2022)
08.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Wydatki świąteczne 2022 (07.12.2022)
07.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno, Magdalena Mirowska
Fakturowanie na gruncie VAT (06.12.2022)
06.12.2022
Paweł Łabno
Sprzedaż internetowa a podatek VAT: w kraju + poza UE (05.12.2022)
05.12.2022
Paweł Łabno
Rozliczenia podróży służbowych - PIT, CIT, VAT i prezentacja w księgach (02.12.2022)
02.12.2022
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (01.12.2022)
01.12.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Opodatkowanie i formy współpracy z nierezydentem (30.11.2022)
30.11.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Zmiany w CIT/PIT 2022/2023 (29.11.2022)
29.11.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Co w trawie piszczy? (24.11.2022)
24.11.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (22.11.2022)
22.11.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Zmiany w VAT 2022/2023 (21.11.2022)
21.11.2022
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (15.11.2022)
15.11.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podstawa opodatkowania i korekta w VAT (14.11.2022)
14.11.2022
Paweł Łabno
Inwentaryzacja aktywów trwałych (09.11.2022)
09.11.2022
Magdalena Mirowska
Zmiany w VAT 2022/2023 (08.11.2022)
08.11.2022
Paweł Łabno
Estoński CIT (07.11.2022)
07.11.2022
Szymon Wilga
Zmiany w CIT/PIT 2022/2023 (03.11.2022)
03.11.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (02.11.2022)
02.11.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Co w trawie piszczy? (28.10.2022)
28.10.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Excel dla księgowych: Funkcja JEŻELI i inne funkcje logiczne (26.10.2022)
26.10.2022
Radosław Potoczak
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (21.10.2022)
21.10.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (14.10.2022)
14.10.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Schematy podatkowe (MDR) (13.10.2022)
13.10.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Zmiany w VAT 2022/2023 (12.10.2022)
12.10.2022
Paweł Łabno
Zmiany w CIT/PIT 2022/2023 (11.10.2022)
11.10.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Obowiązek podatkowy w VAT (10.10.2022)
10.10.2022
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (07.10.2022)
07.10.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatek VAT w usługach turystyki (06.10.2022)
06.10.2022
Anna Resiak
Podatek u źródła (WHT) (05.10.2022)
05.10.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Inwentaryzacja aktywów obrotowych (04.10.2022)
04.10.2022
Magdalena Mirowska
Najczęstsze błędy przy rozliczaniu podatku CIT/PIT (03.10.2022)
03.10.2022
Szymon Wilga
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (30.09.2022)
30.09.2022
Szymon Wilga, Joanna Brylowska
Status podatnika VAT (29.09.2022)
29.09.2022
Paweł Łabno
Podatki: Co w trawie piszczy? (28.09.2022)
28.09.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Zmiany w CIT/PIT/VAT 2022/2023 (27.09.2022)
27.09.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (21.09.2022)
21.09.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (15.09.2022)
15.09.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Wartości niematerialne i prawne - cykl życia w jednostce (14.09.2022)
14.09.2022
Magdalena Mirowska
Influencerzy versus Podatki (CIT + PIT + VAT) (13.09.2022)
13.09.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Remonty i ulepszenia w kosztach uzyskania przychodów (12.09.2022)
12.09.2022
Szymon Wilga
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (08.09.2022)
08.09.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Czynności podlegające i niepodlegające podatkowi VAT (07.09.2022)
07.09.2022
Paweł Łabno
Amortyzacja podatkowa (06.09.2022)
06.09.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Środki trwałe – cykl życia w jednostce (bilansowo i podatkowo) (05.09.2022)
05.09.2022
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (31.08.2022)
31.08.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatnik VAT zwolniony – jakie ma obowiązki na gruncie VAT? (29.08.2022)
29.08.2022
Anna Resiak
Nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych a podatki dochodowe (26.08.2022)
26.08.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (23.08.2022)
23.08.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Windykacja dłużników biura rachunkowego (11.08.2022)
11.08.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Ceny transferowe (09.08.2022)
09.08.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (03.08.2022)
03.08.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Należyta staranność przy odliczeniu podatku VAT (01.08.2022)
01.08.2022
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (28.07.2022)
28.07.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
CSR, reklama, sprzedaż premiowa, sponsoring, reprezentacja (CIT+PIT+VAT) (26.07.2022)
26.07.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (21.07.2022)
21.07.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (15.07.2022)
15.07.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Leasing w ujęciu podatkowym (CIT+PIT+VAT) (14.07.2022)
14.07.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Polski Ład 2.0 (12.07.2022)
12.07.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Opodatkowanie nieruchomości podatkiem VAT (07.07.2022)
07.07.2022
Paweł Łabno
Faktury korygujące (VAT+CIT+PIT) (06.07.2022)
06.07.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Polski Ład 2.0 (30.06.2022)
30.06.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatek od czynności cywilnoprawnych (28.06.2022)
28.06.2022
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (22.06.2022)
22.06.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
VAT: Wy pytacie, my odpowiadamy (15.06.2022)
15.06.2022
Paweł Łabno
Kontrola podatkowa w firmie (14.06.2022)
14.06.2022
Paweł Łabno
Polski Ład 2.0 (13.06.2022)
13.06.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Polski Ład 2.0 (07.06.2022)
07.06.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (02.06.2022)
02.06.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Świadczenia pracownicze w podatku PIT (31.05.2022)
31.05.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Odpowiedzialność za podatki: sankcje podatkowe i karnoskarbowe (26.05.2022)
26.05.2022
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (24.05.2022)
24.05.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Zajęcia 3 Kursu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (23.05.2022)
23.05.2022
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (18.05.2022)
18.05.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Zajęcia 2 Kursu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (16.05.2022)
16.05.2022
Magdalena Mirowska
Podatek od nieruchomości (12.05.2022)
12.05.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
MPP i biała lista podatników (11.05.2022)
11.05.2022
Paweł Łabno
Zajęcia 1 Kursu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (09.05.2022)
09.05.2022
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (05.05.2022)
05.05.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Polski Ład 2.0 (28.04.2022)
28.04.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Kasa fiskalna na gruncie VAT (27.04.2022)
27.04.2022
Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (26.04.2022)
26.04.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Planowanie i organizacja czasu pracy (22.04.2022)
22.04.2022
Katarzyna Rosińska, Marcin Tracz
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (21.04.2022)
21.04.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (14.04.2022)
14.04.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Różnice kursowe w CIT - metoda podatkowa i bilansowa (13.04.2022)
13.04.2022
Magdalena Mirowska
Wydatki samochodowe w kosztach uzyskania przychodów (12.04.2022)
12.04.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Dokumentacja VAT (08.04.2022)
08.04.2022
Anna Resiak
AML dla biur rachunkowych (05.04.2022)
05.04.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Współczynnik proporcji i preproporcji w VAT (30.03.2022)
30.03.2022
Anna Resiak
Podatek u źródła – o czym pamiętać pod koniec marca? (28.03.2022)
28.03.2022
Szymon Wilga
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (23.03.2022)
23.03.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (16.03.2022)
16.03.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Certyfikaty rezydencji podatkowej – praktyczne przykłady problemów (11.03.2022)
11.03.2022
Szymon Wilga
Rejestracja, ewidencja, deklaracja, JPK_VAT (08.03.2022)
08.03.2022
Paweł Łabno
Odmienne ujęcie przychodów i kosztów do celów bilansowych i CIT (07.03.2022)
07.03.2022
Magdalena Mirowska
Estoński CIT (03.03.2022)
03.03.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Odliczenie i zwrot VAT (01.03.2022)
01.03.2022
Paweł Łabno
Bilans za 2021 rok (28.02.2022)
28.02.2022
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (22.02.2022)
22.02.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe w VAT (WDT, WNT, WTT) (14.02.2022)
14.02.2022
Paweł Łabno
Zyski kapitałowe w CIT (10.02.2022)
10.02.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Import i eksport usług w VAT (09.02.2022)
09.02.2022
Paweł Łabno
Rachunek zysków i strat za 2021 rok (08.02.2022)
08.02.2022
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (03.02.2022)
03.02.2022
Paweł Łabno
Przychody i ich korekta w CIT (01.02.2022)
01.02.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Międzynarodowe transakcje towarowe w VAT (eksport, import, e-commerce) (31.01.2022)
31.01.2022
Paweł Łabno
Excel dla księgowych: Funkcje analizy danych finansowych (28.01.2022)
28.01.2022
Radosław Potoczak
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (27.01.2022)
27.01.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Stawki i zwolnienia w VAT (26.01.2022)
26.01.2022
Paweł Łabno
Zamknięcie CIT 2021 (12.01.2022)
12.01.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Bilansowe zamknięcie roku obrotowego 2021 (11.01.2022)
11.01.2022
Magdalena Mirowska
Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (10.01.2022)
10.01.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Zmiany VAT 2022 (05.01.2022)
05.01.2022
Paweł Łabno
Zmiany CIT/PIT 2022 (Polski Ład 2.0) (04.01.2022)
04.01.2022
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki 2021/2022: Wy pytacie, my odpowiadamy (29.12.2021)
29.12.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Święta w firmie (CIT+PIT+VAT) (28.12.2021)
28.12.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Podatki 2021/2022: Wy pytacie, my odpowiadamy (15.12.2021)
15.12.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Polski Ład w PIT 2022 (13.12.2021)
13.12.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Polski Ład w CIT/PIT 2022: Nowe ulgi podatkowe (09.12.2021)
09.12.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Polski Ład w VAT 2022 (08.12.2021)
08.12.2021
Paweł Łabno
Polski Ład w CIT/PIT 2022: Zmiany w przychodach i kosztach ich uzyskania (06.12.2021)
06.12.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Polski Ład w CIT/PIT 2022: Nowe konstrukcje podatkowe i inne zmiany (02.12.2021)
02.12.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Jak skutecznie rozmawiać z klientem o podwyżce wynagrodzenia za usługi? (30.11.2021)
30.11.2021
Katarzyna Rosińska, Marcin Tracz
Krajowy System e-Faktur i nowe zasady wystawiania faktur (29.11.2021)
29.11.2021
Paweł Łabno
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (26.11.2021)
26.11.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
AML dla biur rachunkowych 2.0 (po zmianach 31.10.2021) (23.11.2021)
23.11.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki 2021/2022: Wy pytacie, my odpowiadamy (18.11.2021)
18.11.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Polski Ład w CIT/PIT 2022 (16.11.2021)
16.11.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
CIT: Podatnicy, dochód, strata, źródła przychodów, odliczenia (15.11.2021)
15.11.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Ochrona danych osobowych w kontekście AML dla biur rachunkowych (09.11.2021)
09.11.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podstawa opodatkowania i jej korekta w VAT (08.11.2021)
08.11.2021
Paweł Łabno
Obowiązek podatkowy w VAT (04.11.2021)
04.11.2021
Paweł Łabno
Podatek u źródła (WHT) (28.10.2021)
28.10.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Podatki 2021: Wy pytacie, my odpowiadamy (21.10.2021)
21.10.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Status podatnika VAT (12.10.2021)
12.10.2021
Paweł Łabno
Excel dla księgowych: Tabele przestawne (11.10.2021)
11.10.2021
Radosław Potoczak
E-doręczenia (07.10.2021)
07.10.2021
Paweł Łabno
Ceny transferowe (06.10.2021)
06.10.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Czynności podlegające i niepodlegające VAT (28.09.2021)
28.09.2021
Paweł Łabno
SLIM VAT 2.0 (14.09.2021)
14.09.2021
Paweł Łabno
Schematy podatkowe (MDR) (13.09.2021)
13.09.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
AML dla biur rachunkowych (28.07.2021)
28.07.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
JPK_VAT 2.0 (02.07.2021)
02.07.2021
Paweł Łabno
Pakiet E-commerce VAT 2021 (01.07.2021)
01.07.2021
Paweł Łabno
Ulga na złe długi (VAT+CIT+PIT) (01.06.2021)
01.06.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Faktura i korekta w VAT (26.05.2021)
26.05.2021
Paweł Łabno
IX Konferencja podatkowa online (11.05.2021)
11.05.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno, Lech Janicki
IP Box (15.04.2021)
15.04.2021
Lech Janicki
Mów tak, żeby cię słuchano (09.04.2021)
09.04.2021
Katarzyna Rosińska, Marcin Tracz
Nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych w kontekście CIT i PIT (07.04.2021)
07.04.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Kasa fiskalna na gruncie VAT (26.03.2021)
26.03.2021
Paweł Łabno
Opodatkowanie nieruchomości podatkiem VAT (15.03.2021)
15.03.2021
Paweł Łabno
Świadczenia nieodpłatne w VAT/CIT/PIT (10.03.2021)
10.03.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Paweł Łabno
Eksport usług i import usług w VAT (04.03.2021)
04.03.2021
Paweł Łabno
JPK_VAT z deklaracją (26.02.2021)
26.02.2021
Paweł Łabno
Zamknięcie 2020 roku w CIT (15.02.2021)
15.02.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
SLIM VAT 2021 (11.02.2021)
11.02.2021
Paweł Łabno
Spółka komandytowa w podatku CIT i jej przekształcenie (09.02.2021)
09.02.2021
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Asertywność w pracy księgowego (29.01.2021)
29.01.2021
Katarzyna Rosińska, Marcin Tracz
Informacja dodatkowa (26.01.2021)
26.01.2021
Podatek u źródła (WHT) (17.11.2020)
17.11.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Zmiany VAT 2021 (16.11.2020)
16.11.2020
Paweł Łabno
Zmiany w podatku CIT i PIT 2021 (09.11.2020)
09.11.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Szczegółowe zasady opodatkowania CIT (04.11.2020)
04.11.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Ceny transferowe (28.10.2020)
28.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników w dobie epidemii (27.10.2020)
27.10.2020
Lech Janicki
Dochody wolne od podatku CIT (21.10.2020)
21.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Reklama i reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów (14.10.2020)
14.10.2020
Lech Janicki
Amortyzacja podatkowa (14.10.2020)
14.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Remonty i ulepszenia w kosztach uzyskania przychodów (08.10.2020)
08.10.2020
Lech Janicki
Wydatki na samochody w kosztach (07.10.2020)
07.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Dokumentowanie transakcji w VAT (01.10.2020)
01.10.2020
Paweł Łabno
Koszty uzyskania przychodów - cz. III (30.09.2020)
30.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Koszty uzyskania przychodów - cz. II (22.09.2020)
22.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Koszty uzyskania przychodów - cz. I (16.09.2020)
16.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Faktury i kasy fiskalne (15.09.2020)
15.09.2020
Paweł Łabno
Zyski kapitałowe w CIT (14.09.2020)
14.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Przychody z działalności gospodarczej (10.09.2020)
10.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
MPP, ulga na złe długi, odpowiedzialność, dodatkowe zobowiązanie (09.09.2020)
09.09.2020
Paweł Łabno
Zyski kapitałowe (03.09.2020)
03.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Pre/proporcja, rejestracja, deklaracja, ewidencja, JPK (02.09.2020)
02.09.2020
Paweł Łabno
Podatnik, dochód, strata, źródła, odliczenia (27.08.2020)
27.08.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Import i eksport usług, odliczenie i zwrot VAT (26.08.2020)
26.08.2020
Paweł Łabno
WDT, WNT, transakcje trójstronne, miejsce świadczenia usług (18.08.2020)
18.08.2020
Paweł Łabno
Dokumentacja cen transferowych (13.08.2020)
13.08.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Eksport i import towarów oraz sprzedaż wysyłkowa (12.08.2020)
12.08.2020
Paweł Łabno
Podatek u źródła (05.08.2020)
05.08.2020
Lech Janicki
Płatności na rzecz kontrahentów w CIT i PIT (29.07.2020)
29.07.2020
Lech Janicki
Zwolnienia od VAT i stawki VAT (21.07.2020)
21.07.2020
Paweł Łabno
Podstawa opodatkowania i jej korekta w VAT (15.07.2020)
15.07.2020
Paweł Łabno
Obowiązek podatkowy w podatku VAT (08.07.2020)
08.07.2020
Paweł Łabno
Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i status podatnika (01.07.2020)
01.07.2020
Paweł Łabno
Faktury korygujące w podatkach dochodowych i VAT (13.05.2020)
13.05.2020
Paweł Łabno, Lech Janicki
Wydatki na samochody osobowe w CIT i PIT (06.05.2020)
06.05.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Dokumentowanie WDT do celów podatku VAT (29.04.2020)
29.04.2020
Paweł Łabno