Polski Ład w VAT 2022 (08.12.2021)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.12.2021 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT Polski Ład
 1. Kasy rejestrujące i terminale płatnicze – nowe obowiązki, nowe sankcje i nowe wątpliwości
  1. zapewnienie możliwości dokonywania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego
  2. zapewnienie współpracy między terminalem płatniczym a kasą fiskalną raportującą on-line
  3. negatywne skutki niespełnienia nowych obowiązków
 2. Modyfikacja zasad zwrotu nadwyżki podatku naliczonego -nowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
  1. warunki konieczne dla uzyskania zwrotu w terminie 15 dni
  2. możliwość przedłużenia 15-dniowego terminu zwrotu
 3. Nowy rodzaj podatnika - Grupa VAT
  1. Zasady i warunki utworzenia Grupy VAT, w szczególności:
   1. kto może być członkiem Grupy VAT
   2. kryterium powiązania organizacyjnego
   3. kryterium powiązania finansowego
   4. kryterium powiązania ekonomicznego
   5. wymogi dotyczące umowy o utworzenie Grupy VAT
   6. zasady uczestnictwa w Grupie VAT
   7. przedstawiciel Grupy VAT – zakres uprawnień i obowiązków
  2. Opodatkowanie transakcji z udziałem Grupy VAT, w tym:
   1. transakcje pomiędzy członkami Grupy VAT
   2. transakcje w relacji Grupa VAT – podmiot zewnętrzny
  3. Właściwość organu podatkowego dla Grupy VAT
  4. Dodatkowe kwestie – m.in.:
   1. rozliczenie Grupy VAT za pierwszy oraz ostatni okres rozliczeniowy i skutki z tym związane
   2. Grupa VAT a stosowanie proporcji i preproporcji przy odliczaniu podatku VAT
 4. Opcja rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT dla wybranych usług (finansowych):
  1. katalog usług, przy których możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia od podatku VAT
  2. zasady rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT
  3. zasady powrotu do stosowania zwolnienia od podatku VAT
 5. Korekta JPK-V7M/JPK-V7K a kwestia czynnego żalu – zmiany w zakresie art. 16a KKS
 6. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: