Zmiany w CIT/PIT/VAT 2022/2023 (27.09.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 27.09.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT CIT PIT

Szkolenie jest poświęcone problematyce zmian (uwaga: nowelizacja na etapie prac legislacyjnych) w podatku VAT na 2023 r. oraz planowanej jesiennej nowelizacji (uwaga: nowelizacja na etapie prac legislacyjnych) przepisów Polskiego Ładu i ustaw o podatkach dochodowych, ze szczególnym naciskiem na podatek CIT, wprowadzającej kolejne zmiany na 2022 r. i 2023 r.

 1. Nowe „ulepszenie Polskiego Ładu” w podatku CIT i innych podatkach dochodowych, planowane jesienne zmiany w podatkach dochodowych na 2022 r. i 2023 r. – nowelizacja na etapie prac legislacyjnych:
  1. Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
  2. Co z „ukrytą dywidendą”?
  3. Zmiany w cenach transferowych:
   1. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych
   2. zmiana przepisów dotyczących obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych
  4. Zmiany w przerzuconych dochodach
  5. Podatek u źródła - jakie zmiany?
  6. Zmiany w kosztach finansowania dłużnego
  7. Polska spółka holdingowa – zmiany
  8. Zmiany w ulgach podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem (ulga na innowacyjność, ulga na dokonanie pierwszej oferty publicznej)
  9. Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego
  10. Uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” w podatkach dochodowych
  11. Zmiany w Estońskim CIT
  12. Zmiany w przepisach dotyczących potrącalności kosztów uzyskania przychodów i terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  13. Zmiany przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
  14. Doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)
  15. Zmiany porządkujące przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek, a także w zakresie części podatku należnego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego
  16. Rozszerzenie uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w PIT
 2. Podatek VAT
  1. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika VAT od 2023 r.
   1. zasady tworzenia i funkcjonowania
   2. transakcje z Grupą VAT oraz w ramach grupy VAT
   3. podstawowe obowiązki formalne
  2. Pakiet SLIM-VAT 3 (kierunki planowanych zmian) – nowelizacja na etapie prac legislacyjnych:
   1. zmiana dotycząca definicji „małego podatnika”
   2. zmiany dotyczące kursów walut stosowanych przy fakturach korygujących
   3. zmiany dotyczące wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS)
   4. zmiany dot. „powrotu” do stawki 0% przy WDT
   5. zmiany dot. podatku naliczonego przy WNT
   6. zmiany dot. ustalania proporcji i preproporcji (prewspółczynnika)
   7. zmiany dot. zasad wymierzania dodatkowych zobowiązań podatkowych (tzw. sankcji VAT-owskich)
   8. zmiany dot. zasad wystawiania faktur
   9. zmiany dot. wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT
  3. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: