Influencerzy versus Podatki (CIT + PIT + VAT) (13.09.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 13.09.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT CIT PIT
 1. Uwagi wstępne
 2. Podatek VAT
  1.  Influencer a status podatnika VAT
  2. Influencer a rodzaje świadczonych usług – w szczególności:
   1. reklama:
    1. product placement
    2. person placement
   2. udostępnianie powierzchni reklamowej na stronie internetowej itd.
   3. powstrzymanie się od określonych działań
   4. sprzedaż towarów/usług
   5. pośrednictwo w sprzedaży towarów/usług
  3. Podstawa opodatkowania a formy wynagrodzenia influencera
   1. wynagrodzenia w formie rzeczowej (towar, usługa)
   2. wynagrodzenie w formie praw majątkowych (np. uprawnień do znaczących rabatów itp.)
   3. wynagrodzenie pieniężne
  4. Formy dokumentowania świadczeń influencera dla celów podatków VAT:
   1. perspektywa influencera
   2. perspektywa firmy współpracującej z influencerem
  5. Influencer a kontrahenci zagraniczni (sygnalizacja potencjalnych dalszych „obszarów”i na gruncie podatku VAT)
  6. Influencer a odliczanie podatku naliczonego
  7. Dodatkowe uwagi w kontekście podatku VAT
 3. Podatek CIT/PIT
  1. Forma opodatkowania influencera prowadzącego działalność gospodarczą
   1. skala
   2. liniówka
   3. a może ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
  2. Źródła przychodów w podatku PIT influencera nieprowadzącego działalności gospodarczej:
   1. działalność wykonywana osobiście
   2. inne źródła
  3. Przychody z działalności influencera z tytułu:
   1. reklamy
    1. product placement
    2. person placement
   2. udostępniania powierzchni reklamowej na stronie internetowej itd.
   3. powstrzymania się od określonych działań
   4. sprzedaży towarów/usług
   5. pośrednictwa w sprzedaży towarów/usług
  4. Jakie wydatki influencer prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
  5. Podatek u źródła płacony przez influencerów z tytułu zakupu usług reklamowych nabywanych od podmiotów zagranicznych
 4. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: