Podstawa opodatkowania i korekta w VAT (14.11.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 14.11.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Zasady ogólne ustalania podstawy opodatkowania:
  1. zapłata za towar/usługę (w tym także: barter)
  2. dodatkowe „elementy” podlegające uwzględnieniu w podstawie opodatkowania
  3. kwoty wyłączane z podstawy opodatkowania
  4. dotacje/subwencje mające bezpośredni wpływ na cenę towaru/usługi
 2. Szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania dla:
  1. dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli
  2. dostawy bonów różnego przeznaczenia realizowanego w całości lub części
  3. nieodpłatnego przekazania towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług
  4. importu towarów
  5. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  6. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 12 ustawy o VAT
  7. importu usług
  8. aportu i dopłaty równowartości podatku VAT
 3. Zasady przeliczania kwot dla celów podatku VAT:
  1. standardowe „vatowskie” zasady
  2. opcja stosowania kursów z podatku dochodowego
 4. Planowane nowe przepisy dot. przeliczania kwot przy fakturach korygujących (zmiany planowane w ramach nowelizacji SLIM-VAT 3; przewidywany termin wejścia w życie: 01.01.2023 r.)
 5. Podstawa opodatkowania przy transakcjach między podmiotami powiązanymi (art. 32 ustawy o VAT)
 6. Rozliczanie faktur korygujących „in minus” z uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych:
  1. obrót krajowy - sprzedawca:
   1. dokumentacja „uzgodnienia” warunków obniżenia wartości transakcji
   2. dokumentacja „spełnienia” warunków obniżenia wartości transakcji
   3. czy faktura korygująca może być zarazem dokumentacją uzgodnienia/spełnienia?
   4. katalog transakcji, dla których nie zachodzi obowiązek gromadzenia dokumentacji „uzgodnienia” i „spełnienia”
  2. obrót krajowy - nabywca - momenty uzgodnienia i spełnienia warunków obniżenia wartości transakcji
  3. przykłady interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS odnoszące się do konkretnych rozwiązań praktycznych
 7. Rozliczanie faktur korygujących „in plus” z uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych
 8. Rozliczanie faktur korygujących w obrocie zagranicznym:
  1. WDT
  2. WNT
  3. „eksport” i import usług
  4. eksport towarów
  5. import towarów
 9. Rabat pośredni:
  1. istota rabatu pośredniego
  2. moment ujęcia rabatu pośredniego dla celów podatku VAT
  3. sposób dokumentowania rabatu pośredniego i jego ujmowania w JPK-V7M/V7K
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: