Sprzedaż internetowa a podatek VAT: w kraju + poza UE (05.12.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 05.12.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Sprzedaż internetowa towarów na terytorium kraju oraz poza UE
  1. sprzedaż na rzecz konsumentów – kwalifikacja transakcji na gruncie podatku VAT
  2. sprzedaż na rzecz przedsiębiorców, fundacji itd. – kwalifikacja transakcji na gruncie podatku VAT
 2. Sprzedaż internetowa usług na terytorium kraju oraz poza UE
  1. pojęcie „usług elektronicznych”
  2. sprzedaż na rzecz konsumentów – kwalifikacja transakcji na gruncie podatku VAT
  3. sprzedaż na rzecz przedsiębiorców, fundacji itd. – kwalifikacja transakcji na gruncie podatku VAT
 3. Sprzedaż internetowa a moment powstania obowiązku podatkowego
  1. dostawa towarów
  2. świadczenie usług
  3. przedpłaty
 4. Sprzedaż internetowa a ustalenie podstawy opodatkowania
  1. koszty dodatkowe uwzględniane w podstawie opodatkowania
  2. korekta podstawy opodatkowania „in plus” oraz „in minus”
  3. przepisy umożliwiające odstąpienie konsumentowi od umowy przy sprzedaży wysyłkowej i ich wykorzystanie w kontekście uzgodnienia warunków obniżenia wartości transakcji (obniżenia podstawy opodatkowani)
 5. Sprzedaż internetowa a wysokość opodatkowania podatkiem VAT (stawki, zwolnienie, „stawka NP”) 
  1. transakcje krajowe
  2. transakcje międzynarodowe (pozaunijne)
 6. Dokumentowanie sprzedaży internetowej
  1. fakturowanie, w tym:
   1. faktury zaliczkowe
   2. faktury dokumentujące dostawę towarów/świadczenie usług
  2. kasa fiskalna, w tym:
   1. katalog towarów i usług bezwzględnie podlegających obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, z uwzględnieniem wyjątków
   2. potencjalne zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w kontekście sprzedaży internetowej; 
   3. ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży towarów i usług oraz zwrotów towarów, zwrotów zaliczek itd.
 7. Wykazywanie sprzedaży internetowej na terytorium kraju oraz poza UE w ramach JPK–V7M
  1. sposób ujęcia w części deklaracyjnej JPK–V7M
  2. sposób ujęcia w części ewidencyjnej JPK–V7M
 8. Uwagi końcowe 
 9. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: