Fakturowanie na gruncie VAT (06.12.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 06.12.2022 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
 2. Katalog czynności podlegających obowiązkowemu ewidencjonowaniu za pomocą faktury oraz wyjątki od tego obowiązku
 3. Zasady wystawiania faktury „na żądanie”
 4. Wystawianie faktur na gruncie podatku VAT
  1. obowiązkowe elementy faktury, w tym adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”; numer BDO (itd.)
  2. termin wystawienia faktury w kontekście poszczególnych rodzajów transakcji (m.in. usługi budowlane)
 5. Rozliczanie faktur korygujących „in minus” z uwzględnieniem aktualnej praktyki i orzecznictwa
  1. Sprzedaż – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
   1. obrotu krajowego
   2. obrotu zagranicznego (WDT, eksport towarów, „eksport usług”)
  2. Nabywca – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
   1. obrotu krajowego
   2. obrotu zagranicznego (WNT, import usług, import towarów)
 6. Rozliczanie faktur korygujących „in plus” z uwzględnieniem aktualnej praktyki i orzecznictwa
  1. Sprzedaż – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
   1. obrotu krajowego
   2. obrotu zagranicznego (WDT, eksport towarów, „eksport usług”)
  2. Nabywca – rozliczanie faktury korygującej w zakresie:
   1. obrotu krajowego
   2. obrotu zagranicznego (WNT, import usług, import towarów)
 7. Dodatkowe kwestie dotyczące wystawiania faktur korygujących
  1. wystawiania faktury korygującej zbiorczej
  2. wystawiania faktury korygującej zbiorczej „uproszczonej” (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT)
  3. kurs waluty stosowany dla przeliczenia kwot ujętych w fakturze korygującej
 8. Noty korygujące
 9. Anulowanie faktury a faktura korygująca „zerująca”
 10. Faktury „zaliczkowe
  1. termin wystawienia faktury dot. przedpłaty (zaliczki, zadatku itd.)
  2. obowiązkowe elementy faktury „zaliczkowej”
  3. faktura „zaliczkowa” a faktura „końcowa”
 11. Faktury uproszczone
  1. czym jest faktura uproszczona
  2. wykazywanie faktury uproszczonej w JPK-V7M i JPK-V7K
  3. dodatkowe uwagi dot. faktur uproszczonych (w tym m.in. kwestia dopuszczalności wystawienia „zwykłej” faktury do faktury uproszczonej)
 12. Faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana
 13. Ewidencjonowanie faktur w ramach JPK-V7M/JPK-V7K
 14. Sankcje związane z uchybieniami względem faktur
 15. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: