Moment ujęcia wydatków w kosztach uzyskania przychodów (08.12.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.12.2022 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT
 1. Potrącalność bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów
  1. Koszty bezpośrednie na przełomie lat podatkowych  – rola sprawozdania finansowego dla potrącalności kosztów bezpośrednich
  2. Czy korygować koszty lat ubiegłych o wydatki związane z przychodami lat ubiegłych?
 2. Pośrednie koszty uzyskania przychodów:
  1. Jak rozumieć dzień poniesienia kosztów pośrednich?
  2. Koszty pośrednie rozliczane w czasie
  3. Czy można stosować uproszczenia z polityki rachunkowości do wyliczenia CIT?
  4. Potrącalność wybranych pośrednich kosztów uzyskania przychodów w orzecznictwie
 3. Odpis amortyzacyjny jako przykład szczególnej potrącalności KUP
 4. Kiedy i jakie warunki należy spełnić dla rozpoznania zaniechanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów?
 5. Warianty rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów przy kosztach prac rozwojowych
 6. Wynagrodzenia pracownicze i składki ZUS – szczególne zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacjami Polskiego Ładu)
 7. Odpis na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów
 8. Koszty uzyskania przychodu rozpoznawane na zasadzie kasowej
 9.  Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: