Moment ujęcia wydatków w kosztach uzyskania przychodów (08.12.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 25,00 zł netto (30,75 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
  • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
  • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
  • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).
Premiera nagrania wideo: 13.12.2022 r.

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.12.2022 r.
Czas trwania: 2 godz.

  • 10:00-12:00 Szkolenie online
  • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT
  1. Potrącalność bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów
    1. Koszty bezpośrednie na przełomie lat podatkowych  – rola sprawozdania finansowego dla potrącalności kosztów bezpośrednich
    2. Czy korygować koszty lat ubiegłych o wydatki związane z przychodami lat ubiegłych?
  2. Pośrednie koszty uzyskania przychodów:
    1. Jak rozumieć dzień poniesienia kosztów pośrednich?
    2. Koszty pośrednie rozliczane w czasie
    3. Czy można stosować uproszczenia z polityki rachunkowości do wyliczenia CIT?
    4. Potrącalność wybranych pośrednich kosztów uzyskania przychodów w orzecznictwie
  3. Odpis amortyzacyjny jako przykład szczególnej potrącalności KUP
  4. Kiedy i jakie warunki należy spełnić dla rozpoznania zaniechanej inwestycji w kosztach uzyskania przychodów?
  5. Warianty rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów przy kosztach prac rozwojowych
  6. Wynagrodzenia pracownicze i składki ZUS – szczególne zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacjami Polskiego Ładu)
  7. Odpis na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów
  8. Koszty uzyskania przychodu rozpoznawane na zasadzie kasowej
  9.  Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 16 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: