Zmiany w CIT/PIT 2022/2023 (27.12.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 27.12.2022 r.
Czas trwania: 1,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT
 1. Nowe „ulepszenie Polskiego Ładu” w podatku CIT i innych podatkach dochodowych, planowane jesienne zmiany w podatkach dochodowych na 2022 r. i 2023 r.:
  1. Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
  2. Co z „ukrytą dywidendą”?
  3. Zmiany w cenach transferowych:
   1. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych
   2. zmiana przepisów dotyczących obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych
 2. Zmiany w przerzuconych dochodach
 3. Podatek u źródła - jakie zmiany?
 4. Zmiany w kosztach finansowania dłużnego
 5. Polska spółka holdingowa – zmiany
 6. Zmiany w ulgach podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem (ulga na innowacyjność, ulga na dokonanie pierwszej oferty publicznej)
 7. Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego
 8. Uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” w podatkach dochodowych
 9. Zmiany w Estońskim CIT
 10. Zmiany w przepisach dotyczących potrącalności kosztów uzyskania przychodów i terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 11. Zmiany przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 12. Doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)
 13. Zmiany porządkujące przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek, a także w zakresie części podatku należnego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego
 14. Rozszerzenie uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w PIT
 15. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: