Zmiany w VAT 2022/2023 (28.12.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 28.12.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Przegląd najistotniejszych zmian w podatku VAT, które weszły w życie w trakcie 2022 r.
 2. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika VAT od 2023 r.
 3. Grupa VAT – przywilej utworzenia nowego podatnika
  1. wymogi i zasady tworzenia Grupy VAT:
  2. kto może być członkiem Grupy VAT
   1. wymóg powiązania finansowego
   2. wymóg powiązania ekonomicznego
   3. wymóg powiązania organizacyjnego
   4. umowa o utworzenie Grupy VAT
   5. rejestracja Grupy VAT i ustanie dotychczasowego statusu podatnika VAT członków ją tworzących
   6. transakcje dokonywane wewnątrz Grupy VAT
   7. transakcje dokonywane z podmiotami spoza Grupy VAT
   8. dodatkowe obowiązki ewidencyjne
   9. odpowiedzialność solidarna członków Grupy VAT za jej zobowiązania w podatku VAT
  3. Grupa VAT – kiedy się opłaca?
 4. Planowane zmiany w podatku VAT na 2023 r. – pakiet SLIM-VAT 3
  1. wprowadzenie zasad przeliczania faktur korygujących wystawionych w walucie obcej na złote polskie;
  2. zmiana momentu ujęcia dla celów podatku VAT „powrotu” WDT do stawki 0% przy wcześniejszej konieczności uznania dostawy za dostawę krajową i opodatkowania według stawki krajowej
  3. modyfikacja wymogów dotyczących podatku naliczonego przy WNT
  4. zmiany dotyczące proporcji i preproporcji:
   1. likwidacja wymogu uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy preproporcji z naczelnikiem US; 
   2. zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%
   3. wprowadzenie opcji rezygnacji przez podatnika z dokonania korekty, jeżeli różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza 2%
  5. modyfikacja zasad wystawiania faktur zaliczkowych
  6. rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych, które mogą być uiszczane środkami gromadzonymi na rachunku VAT
  7. podwyższenie limitu obrotów przy kwalifikacji jako „małego podatnika”
  8. zmiany dotyczące zasad wydawania oraz obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
  9. „uelastycznienie” zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego na gruncie podatku VAT (tzw. sankcji VAT)
 5. O dalszej przyszłości w podatku VAT słów kilka:
  1. plany odnośnie daty wprowadzenia Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) jako systemu obligatoryjnego dla wszystkich podatników
  2. planowane zmiany dot. podatników świadczących usługi płatnicze.
 6. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: