Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (03.01.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 03.01.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na  pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:
 1. CIT estoński, jednostka mała, zakup nowej maszyny powyżej 10 tys. zł – czy można zastosować jednorazową amortyzację?
 2. Wynagrodzenie za październik 2022 r. wypłacono w terminie do 10 listopada 2022 r. Składki ZUS należało uregulować do 15 grudnia 2022 r. Spółka z o.o. w wyniku zawartej z ZUS umowy odroczyła termin płatności ww. składek do czerwca 2023 r. Kiedy składki będą kosztem uzyskania przychodów?
 3. PIT – czy prezenty przekazane klientom i kontrahentom należy wykazać w PIT? Czy PIT sporządza spółka i przekazuje osobom obdarowanym?
 4. Budowa garażu na firmę – JDG w 2023 r. – co z amortyzacją i odliczeniem VAT?
 5. PIT – czy w przypadku pracownika mobilnego pokrycie kosztów noclegów koniecznych w związku z wykonywaną przez niego pracą i zleconymi obowiązkami stanowią przychód do opodatkowania tego pracownika?
 6. VAT – faktura korekta in minus. Korekta wystawiona na nieprawidłowego kontrahenta. Brak potwierdzenia uzgodnienia i spełnienia przesłanek. Faktura korekta wysłana do kontrahenta. Jak rozliczyć w JPK?
 7. VAT-REF zakup paliwa do auta osobowego, wynajem auta osobowego, autostrady – cały VAT w roku nie przekracza 50 EUR – czy kwota VAT może być kosztem, jeżeli nie ma możliwości odzyskania tego VAT? Czy w przypadku auta osobowego występuje się o zwrot VAT tylko w 50% a nie całego 100%?
 8. Najem, budynek wycofany z JDG – jak rozliczam, jeśli właściciel JDG i jednocześnie wspólnik spółki jawnej rozlicza się na podatkiem 19% – czy tutaj można zastosować ryczałt 8,5%?
 9. Import usług dot. opłat BP i myjni samochodowej ,faktura wystawiona 01.12.2022 r. a data sprzedaży 11/2022. Czy ten import powinien być rozliczony  w grudniu czy w listopadzie?
 10. VAT – brak podsumowania  kwoty netto i kwoty VAT na fakturze. Jest tylko kwota do płatności. Czy w tej sytuacji można odliczyć podatek VAT? Czy należy zwrócić się do kontrahenta z prośbą o korektę faktury?
 11. VAT – eksport usług. Podatnik w 12.2022 r. wystawił fakturę za eksport usług ze stawką krajową 23%. 02.01.2022 r. wystawił fakturę korektę in minus – stawka NP. Jak wykazać w JPK? Czy korektę można ująć wstecznie? Zgodnie ze stanowiskiem KIS w 12.2022 r. należy sprzedaż opodatkować i wykazać jednocześnie jako eksport usług (2 razy), a skorygować stawkę w 01.2023 r.
 12. Sprzedaż sieci wodociągowej, sieć wybudowana w 2022 r. Umowa z dnia 21.12.2022 r. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Na skutek transakcji traci zwolnienie, zgłasza się do VAT dnia 29.12.2022 r. Otrzymujemy fakturę ze stawką 23%. Czy jest ok?
 13. Wystawiono dwie faktury zaliczkowe w walucie EUR w różnych datach z różnymi kursami w sumie na 100 % wartości zamówienia. Zrealizowanie dostawy nastąpiło w następnym miesiącu – czy w przychody dać po tych kursach co były przeliczone zaliczki czy przeliczać wg nowego kursu z dnia sprzedaży towaru?
 14. Rabat potransakcyjny za osiągnięty obrót w okresie rocznym od 01.04. do 31.03. W okresie było wystawionych 20 faktur. Czy kurs na fakturze korekcie powinien być zastosowany z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy, tj. w tym przypadku obowiązek podatkowy powstał 31.03, a kurs waluty jest z 30.03? Czy kurs na fakturze korekcie powinien być zastosowany z dnia  poprzedzającego wystawienie faktury korekty, tj. w tym przypadku 10.04, a kurs waluty z 09.04? Czy jeśli przyjąć, że okres roczny kończy się 31.03., to czy z datą 31.03. może być wystawiona faktura korekta czy jednak najwcześniej 01.04?
 15. Faktura korekta wystawiona 10 kwietnia br., kurs zastosowany to średni kurs waluty wynikający z wszystkich kursów zastosowanych na fakturach pierwotnych. Czy to jest prawidłowe podejście?
 16. Czy użytkowanie urządzenia przemysłowego (kocioł, kontener itp.) od innego podmiotu (spoza Polski) na podstawie umowy najmu, leasingu czy umowy dzierżawy zawsze będzie postrzeganie przez pryzmat podatku u źródła od należności licencyjnych?
 17. Sp.z o.o. handlująca towarem otrzymała fakturę za towar w grudniu 2022 r., natomiast sam towar dotarł wczoraj. Jak to ująć w pod względem VAT? Czy na magazyn towarów handl ująć w grudniu czy w styczniu?
 18. Samochód wykupiony z leasingu i wycofany z działalności gospodarczej  – czy/po jakim czasie  można przekazać w darowiźnie mężowi?
 19. Likwidacja materiału z magazynu–  stracił właściwości – zezłomowany –  czy może być KUP?
 20. Przedsiębiorstwo jest wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej z biogazu rolniczego. Zakupiło saletrę amonową do używania w stacji odsiarczania (towar zużywany w niewielkich ilościach). Sprzedawca zastosował w 12.2022 r.  stawkę 0% VAT. Czy jest to prawidłowo zastosowana stawka podatku?
 21. Zakupiliśmy subskrypcję programu Canva od firmy z Australii. Nie wystąpiło przeniesienie praw autorskich. Otrzymaliśmy fakturę w wartości brutto (w tym podatek). Jak rozliczyć import usług od wartości brutto czy netto? Czy wartość podatku będzie kosztem uzyskania przychodów?
 22. Zakup opakowań zwrotnych (palety, tacki) – kiedy KUP – w momencie zakupu czy zużycia lub sprzedaży?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: