Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (11.01.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.01.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na  pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:
 1. Gmina  zapłaciła za za węgiel bez MPP do państwowej firmy. Czy będzie dobrze, jeżeli firma zgodzi się zwrócić tylko kwotę VAT po to, aby ją wysłać ponownie na konto VAT przez MPP? Czy jest jakieś inne "lepsze" wyjście?
 2. WDT – wydanie towaru, załadunek na samochód kontrahenta, kilka dni póżniej otrzymana płatność, wystawiono fakturę, więc puszczono auto z towarem. Czy kurs do przeliczenia faktury przyjąć sprzed dnia załadunku czy sprzed dnia wystawienia faktury?
 3. Podatnik zwolniony podmiotowo – czy przy WNT do 50 000 zł musi cokolwiek zrobić (deklaracja) czy też dopiero po przekroczeniu tej kwoty?
 4. Podatnik otrzymał fakturę VAT z kancelarii  – w tytule "zaliczka komornicza" (sprawa o odzyskanie należności od wierzyciela). Czy jest to KUP w dacie wystawienia, zapłacenia czy rozliczenia?
 5. Dostaliśmy faktury za certyfikację materiałów od firmy zagranicznej, data wystawienia faktur 19.12.2022, usługi wykonane w różnych terminach w ciągu roku – czy powinniśmy użyć kursu dla VAT sprzed daty usługi, a jak z kursem CIT?
 6. Spółka na CIT estońskim sprzedaje samochód będący jej środkiem trwałym. Odpisy amortyzacyjne w 50% stanowiły ukryty zysk spółki. Czy w momencie sprzedaży tego samochodu 50% z niezamortyzowanej części stanowi ukryty zysk spółki?
 7. Zakup towaru w 11/2015 z USA, dokonana odprawa celna i odliczony VAT z tytułu importu. W 01/22 roku towar został przeniesiony na środki trwałe w celu użytkowania jako sprzęt demonstracyjny, w 12/22 sprzęt został sprzedany na FV VAT do Węgier ( FV VAT ze 0% VAT). Czy należy dokonać korekty VAT?
 8. Czy zakup zestawów prezentowych dla kontrahentów bez logo ( zapakowane w torebkę – kwota 40,00 zł) można uznać za KUP, czy trzeba naliczyć VAT należny od przekazania?
 9. Korekta vat naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu (odliczane 50% od zakupu) – czy jeżeli skoryguję VAT naliczony, to muszę zgłaszać VAT-26?
 10. Zakup upominków (przyborów szkolnych) przekazanych dla uczestników olimpiady dla szkoły ogólnokształcącej – czy jest KUP i czy można odliczyć VAT?
 11. Pracownik ma czas na rozliczenie delegacji 14 dni – czy są konsekwencje podatkowe, gdy rozliczy się np. po miesiącu. Czy dalej używamy kursu do rozliczenia delegacji z dnia rozliczenia delegacji?
 12. WHT, mamy koszty licencji (różnych) do firmy z grupy wyższą niż 2 mln zł. Czy zgodnie z pay and refund musimy zapłacić 20% od licencji, a potem ubiegać się o zwrot, mimo posiadania certyfikatu rezydenci? Czy płacimy 20% od 2 mln zł, czy od kwoty powyżej 2 mln zł?
 13. Osoba fizyczna na 1 czynność stanie się podatnikiem VAT – jak zgłosić ten fakt do US? Na jakim druku? VAT-R?
 14. Jaku kurs powinien być zastosowany do wyceny faktury do VAT i dochodowego za licencję – obowiązek na koniec kwartału 31.12.2022 r. Faktura wystawiona 06.01.2023 r.
 15. CIT i VAT – nierozliczone płatności na wyciągu bankowym od kontrahentów zagranicznych. Nie jesteśmy w stanie powiązać przelewów z fakturami sprzedaży. Brak zwrotu ze strony spółki  niezidentyfikowanych otrzymanych wpłat od kontrahentów. Czy należy to opodatkować? W jaki sposób?
 16. Czy jeżeli w roku 2022  był najem prywatny na skali i działalność prawnicza też na skali, to rozliczenie roczne za 2022 będzie wykazane na PIT-36 (łączne  dochody)?
 17. VAT – zakup usług od kontrahenta zagranicznego za subskrypcję roczną od 01.12.2022 do 30.11.2023. Data wystawienia 30.11.2022 r. Jaką przyjąć datę sprzedaży do rozliczenia importu usług?
 18. Pracownik Spółki, psycholog, nie lekarz a posiadający prawa do wykonywania badań psychologiczych, przeprowadza badania dla osób prywatnych i skierowanych przez ZOZ , jako badania okresowe. Z jaką stawką VAT badanie?
 19. Czy należy prowadzić ewidencję sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności, jeżeli wystawiam faktury za najem? Najemca opłaca fakturę przelewem.
 20. Wybór zaliczki uproszczonej w CIT w 2023 r. Poproszę o potwierdzenie – biorę pod uwagę dochód za rok 2021 r., dziele na 12 miesięcy i tyle wpłacam do US jako zaliczki na miesiące w 2023 r. a po zakończeniu 2023 r. dopłacam różnicę bez żadnych odsetek i zaznaczam ptaszek na CIT-8, że wpłacałam w 2023 zaliczki uproszczone?
 21. Faktura zakupu za subskrypcje roczną data wystawienia faktury 27.11.2022, data sprzedaży 26.11.2023, otrzymania 28.11.2022, data płatności 18.12.2022. Kiedy można odliczyć VAT?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: