Międzynarodowe transakcje towarowe w VAT – eksport/import (16.01.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 16.01.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Eksport i import towarów – uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Eksport towarów
  1. definicja i istota eksportu towarów
  2. eksport pośredni a eksport bezpośredni
  3. moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów:
   1. kwestia momentu dostawy towaru a stosowanie formuł INCOTERMS
   2. obowiązek podatkowy a przedpłata
  4. zasady ustalania podstawy opodatkowania w eksporcie towarów (w tym m.in. koszty dodatkowe jak np. koszty transportu, załadunku, opakowania itd.)
  5. stosowanie 0% stawki podatku VAT względem eksportu towarów, w szczególności:
   1. dokumenty stanowiące podstawę dla zastosowania 0% i termin na ich zgromadzenie
   2. dokument celny w formie elektronicznej a kwestia potwierdzania/weryfikacja jego autentyczności; przechowywania/archiwizacji
   3. zasada postępowania w przypadku braku dokumentu stanowiącego podstawę dla zastosowania 0% stawki VAT oraz w razie jego otrzymania z opóźnieniem
   4. kwestia stosowania 0% stawki VAT na podstawie dokumentów importowych (otrzymanych od nabywcy)
  6. przedpłata na poczet eksportu towarów a stosowanie 0% stawki VAT (w tym wymóg wywozu w ciągu 6 miesięcy)
  7. unieważnienie dokumentu celnego przez organ celno-skarbowy a możliwość obrony stawki 0% przy eksporcie towarów
  8. dokumentowanie eksportu towarów
  9. pozostałe, wybrane kwestie dotyczące eksportu towarów (przemieszczenie własne towarów poza UE; dostawa towaru z montażem a eksport towarów; eksport towarów a JPK)
 3. Import towarów
  1. definicja i istota importu towarów
  2. podstawa opodatkowania w imporcie towarów z uwzględnieniem rodzaju stosowanej procedury celnej
  3. moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów z uwzględnieniem rodzaju stosowanej procedury celnej
  4. wysokość opodatkowania podatkiem VAT importu towarów
  5. import towarów a sposób jego rozliczenia:
   1. klasyczny sposób (art. 33 ustawy o VAT)
   2. rozliczenie w ramach JPK (art. 33a ustawy o VAT)
   3. rozliczenie w ramach deklaracji importowej (art. 33b ustawy o VAT)
  6. podatek naliczony z tytułu importu towarów i zasady jego odliczania
  7. sposób wykazywania importu towarów w JPK oraz dodatkowe kwestie
 4. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: