Sprzedaż internetowa w UE a podatek VAT (17.01.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17.01.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Sprzedaż internetowa na rzecz firm – zarys zagadnienia
  1. warunki dla uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT)
  2. stosowanie 0% stawki podatku VAT przy WDT, w tym wymagane dowody (dokumenty)
  3. zasady fakturowania
 2. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
  1. warunki uznania dostawy za WSTO
  2. miejsce dokonania dostawy w tym m.in. kwestia limitu 10 000 euro/42 000 zł i zasady jego liczenia
  3. moment powstania obowiązku podatkowego
  4. dokumentowanie (fakturowanie, kasa fiskalna)
  5. obowiązki ewidencyjne itp.
  6.  uwagi dotyczące WSTO wynikające z praktyki i orzecznictwa
 3. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):
  1. miejsce dostawy
  2. moment powstania obowiązku podatkowego
  3. dokumentowanie (fakturowanie)
  4. obowiązki ewidencyjne
  5. likwidacja zwolnienia od podatku VAT dla importu przesyłek spoza UE do 22 euro
 4. Regulacje pakietu E-Commerce dot. platform handlowych – warunki i zasady opodatkowania podatkiem VAT
  1. platforma internetowa jako uczestnik transakcji
  2. obowiązki w zakresie poboru i zapłaty podatku VAT
  3. odpowiedzialność za zobowiązania w podatku VAT z tytułu dostaw na rzecz konsumentów
 5. Procedury OSS, IOSS (importowy OSS)
  1. istota procedur
  2. „przystąpienie” do danej procedury  - prawo czy obowiązek?
  3. stosowania danej procedury i obowiązki z tym związane
 6. Uwagi dodatkowe
 7. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: