Pakiet 35 szkoleń (2020)

Dostęp na Cena
365 dni 849,00 zł netto (1044,27 zł brutto)

Cena zawiera pakiet 35 poniższych szkoleń online (nagrań), które odbyły się w 2020 roku, w dostępie przez 365 dni.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Lech Janicki

prawnik

Od 17 lat zajmuje się problematyką podatkową, zawodowy wykładowca szkoleń podatkowych dla wielu ośrodków szkoleniowych w całej Polsce.

Ten pakiet jest dostępny także w karnecie:

Pakiet 35 szkoleń (2020) zawiera następujące szkolenia online:

Dokumentowanie WDT do celów podatku VAT (29.04.2020)
29.04.2020
Paweł Łabno
Wydatki na samochody osobowe w CIT i PIT (06.05.2020)
06.05.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Faktury korygujące w podatkach dochodowych i VAT (13.05.2020)
13.05.2020
Paweł Łabno, Lech Janicki
Czynności podlegające opodatkowaniu VAT i status podatnika (01.07.2020)
01.07.2020
Paweł Łabno
Obowiązek podatkowy w podatku VAT (08.07.2020)
08.07.2020
Paweł Łabno
Podstawa opodatkowania i jej korekta w VAT (15.07.2020)
15.07.2020
Paweł Łabno
Zwolnienia od VAT i stawki VAT (21.07.2020)
21.07.2020
Paweł Łabno
Płatności na rzecz kontrahentów w CIT i PIT (29.07.2020)
29.07.2020
Lech Janicki
Podatek u źródła (05.08.2020)
05.08.2020
Lech Janicki
Eksport i import towarów oraz sprzedaż wysyłkowa (12.08.2020)
12.08.2020
Paweł Łabno
Dokumentacja cen transferowych (13.08.2020)
13.08.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
WDT, WNT, transakcje trójstronne, miejsce świadczenia usług (18.08.2020)
18.08.2020
Paweł Łabno
Import i eksport usług, odliczenie i zwrot VAT (26.08.2020)
26.08.2020
Paweł Łabno
Podatnik, dochód, strata, źródła, odliczenia (27.08.2020)
27.08.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Pre/proporcja, rejestracja, deklaracja, ewidencja, JPK (02.09.2020)
02.09.2020
Paweł Łabno
Zyski kapitałowe (03.09.2020)
03.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
MPP, ulga na złe długi, odpowiedzialność, dodatkowe zobowiązanie (09.09.2020)
09.09.2020
Paweł Łabno
Przychody z działalności gospodarczej (10.09.2020)
10.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Zyski kapitałowe w CIT (14.09.2020)
14.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Faktury i kasy fiskalne (15.09.2020)
15.09.2020
Paweł Łabno
Koszty uzyskania przychodów - cz. I (16.09.2020)
16.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Koszty uzyskania przychodów - cz. II (22.09.2020)
22.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Koszty uzyskania przychodów - cz. III (30.09.2020)
30.09.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Dokumentowanie transakcji w VAT (01.10.2020)
01.10.2020
Paweł Łabno
Wydatki na samochody w kosztach (07.10.2020)
07.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Remonty i ulepszenia w kosztach uzyskania przychodów (08.10.2020)
08.10.2020
Lech Janicki
Amortyzacja podatkowa (14.10.2020)
14.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Reklama i reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów (14.10.2020)
14.10.2020
Lech Janicki
Dochody wolne od podatku CIT (21.10.2020)
21.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników w dobie epidemii (27.10.2020)
27.10.2020
Lech Janicki
Ceny transferowe (28.10.2020)
28.10.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Szczegółowe zasady opodatkowania CIT (04.11.2020)
04.11.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Zmiany w podatku CIT i PIT 2021 (09.11.2020)
09.11.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka
Zmiany VAT 2021 (16.11.2020)
16.11.2020
Paweł Łabno
Podatek u źródła (WHT) (17.11.2020)
17.11.2020
Katarzyna Wojtowicz-Janicka