Rachunek zysków i strat – załącznik 1 uor (02.02.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 02.02.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: bilansowe
 1. Zasady ustalania wyniku finansowego
 2. Segment działalności operacyjnej - zysk/strata ze sprzedaży (wariant porównawczy)
  1. przychody netto ze sprzedaży lub zrównane z nimi
  2. koszty działalności operacyjnej
 3. Segment działalności operacyjnej - zysk / strata ze sprzedaży (wariant kalkulacyjny)
  1. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
  2. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 4. Segment pozostałe działalności operacyjnej – zysk/strata z działalności operacyjnej
  1. pozostałe przychody operacyjne
  2. pozostałe koszty operacyjne
 5. Segment działalności finansowej – zysk/strata brutto
  1. przychody finansowe
  2. koszty finansowe
 6. Segment obciążeń wyniku finansowego – podatek dochodowy, pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 7. Wynik finansowy – zysk (strata) netto
 8. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: