Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (13.02.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 13.02.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: Rachunkowość
 1. Wymogi ustawowe przygotowania wprowadzenia oraz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego
 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
  1. Bilansu
  2. Rachunku zysków i strat
  3. Przyjętych kursów walut obcych
  4. Rachunku przepływów pieniężnych
  5. Pozostałe informacje
  6. Błędy i korekty
  7. Jednostki skonsolidowane i powiązane
  8. Połączenie jednostek
  9. Niepewność kontynuacji działalności
  10. Inne istotne informacje
 4. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: