Import i eksport usług w VAT (15.02.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 15.02.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Istota pojęć importu oraz eksportu usług
 2. Ustalanie miejsca świadczenia usług kluczem dla klasyfikacji transakcji jako importu bądź eksportu usług
  1. Zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia usługi w transakcjach między przedsiębiorcami (podatnikami) – w tym:
   1. Pojęcie „siedziby działalności gospodarczej”
   2. Pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
  2. Zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia usługi w transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentami (itp.)
  3. Szczególne zasady dotyczące ustalania miejsca świadczenia usługi dla wybranych kategorii usług: 
   1. miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami
   2. miejsce świadczenia usług transportu
   3. miejsce świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne
   4. miejsce świadczenia usług wyceny majątku
   5. miejsce świadczenia usług restauracyjnych
   6. miejsce świadczenia usług wynajmu środków transportu
   7. miejsce świadczenia usług elektronicznych
   8. miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, spoza UE (dot. zamkniętego katalogu usług – art. 28l ustawy o VAT)
   9. miejsce świadczenia usług turystyki
   10. usługi szkoleniowe
 3. Rozliczanie importu usługi przez polskiego podatnika: 
  1. podmiot obowiązany do rozliczenia importu usługi w VAT
  2. obowiązek podatkowy
  3. podstawa opodatkowania
  4. stawka lub zwolnienie od podatku VAT
  5. rozliczenie podatku naliczonego
  6. dokumentowanie
  7. prezentacja importu usług w JPK-V7M/JPK-V7K (część deklaracyjna i część ewidencyjna)
 4. Rozliczanie importu usług u podatnika VAT zwolnionego
 5. Rozliczanie eksportu usługi przez polskiego podatnika:
  1. obowiązek podatkowy
  2. „podstawa opodatkowania”
  3. wystawienie faktury
  4. czy eksportowana usługa podlega zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej?
  5. eksport usług a podatek naliczony
  6. prezentacja eksportu usług w JPK-V7M/JPK-V7K (część deklaracyjna i część ewidencyjna)
  7. prezentacja eksportu usług w informacji podsumowującej VAT-UE
 6. Import/eksport usług w kontekście BREXIT
 7. Eksport usług a procedura OSS
 8. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: