Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (17.02.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17.02.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na  pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:
 1. CIT – umowa zlecenie, kwota wypłacona w 02/2023 za 01/2023.Jak należy ująć składki ZUS w KUP? Czy w dacie zapłaty składek ZUS?
 2. Czy wliczamy do kosztów podatkowych, wyliczając CIT za styczeń, składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń za styczeń 2023? ZUS zapłacony w terminie i wypłaty też.
 3. Wynajem prywatny oraz wynajem nieruchomości w działalności gospodarczej. Czy limit 100.000 zł przychodów jest jeden dla całego łącznego wynajmu? Czy powinno się liczyć limity oddzielnie dla najmu prywatnego i drugi limit dla najmu w działalności?
 4. Czy zmieniając przeznaczenie leasingowanego samochodu osobowego na użytkowanie mieszane, muszę korygować VAT z rat leasingowych?
 5. Firma norweska wystawiła fakturę na nas, za towar transportowany ze Szwecji (z jej oddziału) do Polski. Czy dla nas jest do WNT, czy ta pozycja powinna być wykazana w jakiejś dodatkowej pozycji JPK?
 6. Podatnik JDG w domu (powierzchnia biura 15% + wiata magazynowa) . Dom i wiata są własnością żony (rozdzielność majątkowa od 2023 r.). Czy małżonkowie powinni spisać umowę użyczenia na wykorzystywane w JDG powierzchnie? Co z kosztami za media (do tej pory był dawane w koszty proporcją 15%) i podatek od nieruchomości?
 7. Podatnik sp. z o.o. CIT estoński. Zakup okularów korekcyjnych dla wspólnika sp. z o.o., który jest też zatrudniony w spółce. Posiada stosowne badania okulistyczne. Czy traktować to jako ukryty zysk do CIT estońskiego?
 8. Czy musimy wyrzucić z kosztów podatkowych część wynagrodzenia niewypłaconego w terminie? Część wypłacona, a część nie.
 9. Wraz z zakupem zdjęcia (będzie to reklama naszego towaru; wartość 5000 zł) otrzymujemy prawo autorskie nieodpłatnie. Prawo jest na czas nieokreślony. Czy po stronie nabywcy powinniśmy to prawo opodatkować?
 10. Działalność związana z wynajmowaniem fotobudki 360 – jaką stawkę zastosować? Czy 23% VAT nawet w przypadku, gdy fotobudka nie robi odbitek, tylko nagrywa film?
 11. Nowozałożona firma jednoosobowa bez VAT. Czy do limitu 200 tys. zł należy brać przychód z najmu prywatnego lokali mieszkalnych i lokali użytkowych? Nowa działalność nie jest związana z najmem, jest to mała gastronomia , która będzie działać od lutego , a lokale są wynajmowane od kilku lat .
 12. Usługi transportowe, umowa z kontrahentem na okresy rozliczeniowe tygodniowe. Czy fakturę za okres od 30 stycznia do 4 lutego (wystawioną 5 lutego) w podatku VAT i podatku dochodowym rozliczamy w lutym?
 13. Eksport towaru: ubrania, na których robimy nadruki. Faktura wystawiona w styczniu, towar nie wyszedł, bo klient zmienił grafiki, musimy go obciążyć za to – czy teraz rozwiązaniem będzie korekta faktury in plus i ta faktura ,,pójdzie'' do oclenia?
 14. Czy zmieniając formę opodatkowania w CEiDG na 2023 r. jako datę zmiany należy podać 1 styczeń czy może być data bieżąca zgłoszenia?
 15. Kontrahent wystawił notę odsetkową za zapłacone zobowiązanie po terminie. Po negocjacjach notę skorygował. Czy po stronie nabywcy będzie przychód do opodatkowania (umorzone odsetki)? Strony transakcji uzgodniły obustronnie że odsetek nie będzie.
 16. Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia w celu zamknięcia w niedalekiej przyszłości firmy – czy muszę aktualizować PKD (a jest ich bardzo dużo) tylko przy jednorazowej transakcji?
 17. Wynajem lokali, teraz jest faktura i 23% – a co z chwilą wycofania ich na cele prywatne z firmy? Czy muszę wtedy przejść na ryczałt pomimo tego, że właściciel nadal prowadzi tam swoją firmę ale wycofuje budynek na cele prywatne?
 18. Faktura z Hiszpanii – opłata za udział w konferencji psychoterapeutów i lekarzy, NIP jest nieaktywny, faktura opłacona i wystawiona 01/2023, konferencja odbędzie się 09/2023. Jak i kiedy wykazać import usług? Czy jako spoza UE, skoro NIP jest nieaktywny?
 19. Sprzedawca chce wystawić odsetki za nieterminową płatność faktury (sprzedaż z firmy do firmy). Czy możemy wystawić notę odsetkową za odsetki ustawowe 12,25 %?
 20. Zamówiony towar z Wielkiej Brytanii przeszedł w Niemczech procedurę celną a następnie dotarł do Polski. Do VAT 15-tego następnego miesiąca – czy w JPK zaznaczyć I_42? Procedura 42 jest stosowana przede wszystkim w przypadku, gdy przedsiębiorca chce sprowadzić towary z państwa trzeciego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wykorzystaniem pierwszego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jako punktu wprowadzenia towarów na terytorium europejskie.
 21. Faktura sprzedażowa wystawiona w euro. Kontrahent płaci euro na konto złotówkowe. W opisie przelewu widnieje zlecona kwota euro. Na konto wpływa pln. Czy różnice kursowe są podatkowe czy niepodatkowe?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: