Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy (22.02.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 22.02.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na  pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:
 1. Czy zakup gotowych obiadów w formie cateringu dla pracowników biurowych i produkcyjnych jest kosztem firmy? Czy można odliczyć VAT? Czy stanowi przychód dla pracownika? Nie są to posiłki regeneracyjne. Czy są limity na pracownika? Co w przypadku posiłków regeneracyjnych?
 2. Czy w przypadku podziału majątku spółki jawnej (mamy 3 wspólników, jeden „wypisuje się” ze spółki) opłaty za uzyskanie wypisów z rejestru gruntów czy opłaty notarialne są kosztami w KPiR?
 3. Czynny podatnik VAT zawiesił JDG od listopada 2202 r. W okresie tym ponosił koszty udokumentowane FV na rzecz firmy. JDG odwiesił w lutym 2023 r. Czy może odliczyć VAT od wydatków poniesionych w okresie zawieszenia? Czy ująć je w JPK_V7M za luty?
 4. Jak długo można przenosić VAT naliczony do rozliczenia na kolejny okres w deklaracji JPK, aby nie przedawniła się kwota tego VAT do zwrotu ?
 5. Spółka z o.o. dostała w lutym 2023 korekty za prąd elektryczny. Korekty dotyczą 2022 roku. Kwoty wynikające z korekt będą rozliczane w 2023 r. Czy te korekty można zaksięgować na bieżąco? VAT i CIT rozliczyć w 2023 roku?
 6. Prowadzę działalność i dodatkowo osiągam przychody z prywatnego najmu. Czy w tej sytuacji powinnam stosować proporcję? Działalność jest opodatkowana a najem zwolniony. Czy do faktury za usługi księgowe powinnam stosować proporcję?
 7. Czy zwrot kosztów noclegu opłaconego przez pracodawcę pracownikowi mobilnemu, którego miejscem pracy jest cała Polska, jest przychodem po stronie pracownika?
 8. Usługi budowlane wykonane przez polskiego podatnika czynnego VAT na terenie UE, faktura wystawiona na rzecz odbiorcy krajowego (PL) – w jakiej pozycji w JPK należy taką sprzedaż wykazać?
 9. Zagraniczny dłużnik nie mógł zwrócić polskiej spółce kwoty przedpłaty. Spółka zawarła z szwajcarską spółką powiązaną umowę cesji, zgodnie z którą, dłużnik zwróci przedpłatę szwajcarskiej spółce, a ona zwróci polskiej pomniejszoną o wynagrodzenie polskiej spółce. Jak należy oceniać tę cesję?
 10. Podatnik na podatku liniowym oraz umowa o pracę, z działalności zwolniony z ubezpieczeń społecznych – czy może zastosować ulgę dla seniora w PIT-36L? W maju 2022 roku skończył 60 lat i w dalszym ciągu pracuje i prowadzi działalność.
 11. JDG, czynny podatnik VAT, auto w leasingu operacyjnym 75/50, w lutym auto wykupione z leasingu i w lutym sprzedane na poczet pierwszej wpłaty – nowe auto/leasing. Czy w takiej sytuacji z faktury wykupu auta odliczamy 100% VAT?
 12. Podatnik zamierza wycofać środki trwałe ze swojej działalności. Wiem, że musi naliczyć VAT, ale czy VAT od ceny rynkowej na moment wycofania? Te środki trwałe w akcie darowizny zamierza przekazać żonie do działalności gospodarczej. Czy takie działanie jest poprawne podatkowo?
 13. Podatnikowi uzbierało się dużo VATu do zwrotu, sprzedaży brak, czyli termin zwrotu do 180 dni, wniosek o zwrot w JPK za 01/2023, spółka postanawia się zlikwidować. Czy wyrejestrować się z VAT, czy czekać na zwrot i dopiero rozpocząć likwidację? Co z fakturami w okresie między rozpoczęciem likwidacji a likwidacją?
 14. Sprzedajmy pojazdy znanej marki. Do każdego tego pojazdu chcemy klientowi przy jego zakupie dawać alkohol z logo tej samej marki, co jest pojazd. Czy zakup tego alkoholu stanowi dla nas KUP? Na tym alkoholu nie ma naszego logo. Będzie on wydawany jako prezent o wartości ok. 400 zł. Pojazdy są sprzedawane zarówno osobom fizycznym jak i firmom. Co w tej sytuacji z VATem i podatkiem dochodowym?
 15. Czy można wysłać dwie JPK na jeden NIP?
 16. Składka ZUS z wynagrodzeń, nowe zasady rozliczania – czy one dotyczą tylko umów o pracę czy również umów zlecenia? Co z FP i FGŚP? Czy one stają się kosztem w momencie zapłaty?
 17. Proporcja wstępna w 2022 wnosi 99,63%. Założono, że kwota VAT nie przekroczy 500 zł VAT i w pełni odliczano VAT. Po zakończeniu roku okazało się, ze proporcja jest 99,50% i przekroczono kwotę 500 zł. Czy w JPK za 01/2023 należy zwrócić do US VAT, czy jednak wymagana jest korekta każdej deklaracji w 2022 r.? Gdyby proporcja wstępna i ostateczna była 98% i przekroczono 500 zł, to czy korekta VAT tylko za 01/2023?
 18. Czy lekarz weterynarz prowadzący swój gabinet może korzystać ze zwolnienia VAT (limit 200 tys. zł)?
 19. Kurs dla przedsiębiorcy, jednoosobowa działalność – czy może być KUP? Kurs jest związany z prowadzoną działalnością.
 20. Przedsiębiorca otrzymał fakturę wstępną za leasing w listopadzie na samochód osobowy. Firma leasingowa wysłała Informacja dotycząca raportowania MDR – czy przedsiębiorca musi coś z tym zrobić?
 21. Przedsiębiorca rozpoczął działalność w lipcu 2022r. (opodatkowana ryczałtem). Czy może się z takiej działalności rozliczyć w PIT-36, bo jednak ta forma jest korzystniejsza?
 22. Czy na fakturze muszą być wyszczególnione wszystkie pozycje towaru, czy może być powołanie na załącznik np. meble ogólnie, jeżeli cena ustalona jest za całość a w załączniku szczegółowo?
 23. Podatnik nabył świeczki -70 z jedna, nijak związane z profilem działalności. Nie mają logo, postanowiono je rozdać jako prezenty klientom. Podatnik nie prowadzi ewidencji obdarowanych. Co z VAT i KUP? Jeżeli uznamy, że świeczki nie były związane z działalnością, to czy nie odliczymy VAT i nie naliczymy podatku należnego?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: