Podatki w klubach sportowych – CIT+VAT (01.03.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 01.03.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT
 1. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku  CIT
  1. Klub sportowy – uwagi ogólne
   1. czym jest klub sportowy?
   2. forma prawna działania klubu sportowego
  2. Zwolnienia w podatku CIT działalności klubów sportowych:
   1. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP
   2. art. 17 ust.  1 pkt 5a ustawy o PDOP
  3. Jak wspierać kluby sportowe, aby skorzystać z ulgi na działalność sponsoringową?
   1. darowizna na rzecz klubu sportowego a sponsoring klubu sportowego
   2. ulga na działalność sportową – problemy interpretacyjne, dlaczego skorzystanie z tej ulgi nie jest takie oczywiste?
    1. jak rozumieć koszty uzyskania przychodów na działalność sportową?
    2. czy ulga dotyczy wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, np. darowizn?
    3. kiedy klub sportowy nie działa w celu osiągnięcia zysku?
  4. Klub sportowy jako płatnik podatku u źródła:
   1. zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania klubem
   2. zakup usług prawnych, doradczych od nierezydentów dotyczących umów z zagranicznym zawodnikiem
   3. zakup usług zagranicznego agenta, zakup usług pośrednictwa
   4. zakup usługi ubezpieczenia zawodnika
   5. „Zakup” zawodnika
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT
  1. Klub sportowy jako podatnik podatku VAT
  2. Usługi ściśle związane ze sportem – warunki stosowania zwolnienia z uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz TSUE
  3.  Zwolnienie od podatku VAT dla usług ściśle związane ze sportem a limit zwolnienia podmiotowego z art. 113 UVAT
  4. Zarys kwestii związanych z:
   1. ustalaniem miejsca świadczenia (opodatkowania VAT) oraz kwalifikacji wybranych świadczeń realizowanych przez kluby sportowe
   2. ustalaniem wysokości opodatkowania podatkiem VAT m.in.:
    1. usług wstępu na imprezy sportowe
    2. usług najmu obiektów sportowych
    3. usług transferu zawodników
    4. sprzedaży „praw medialnych” do wydarzeń sportowych
  5. Wybrane problemy w kontekście działalności klubów sportowych w odniesieniu do podatku naliczonego oraz podatku należnego:
   1. kwestia dopuszczalności odliczania podatku naliczonego względem usług nabywanych przez klub od zawodników
   2. kwestia dopuszczalności odliczania podatku naliczonego względem usług nabywanych przez klub od trenerów
   3. nabycie licencji na udział w rozgrywkach sportowych
   4. zapewnienie darmowego wstępu na wydarzenie sportowe
   5. świadczenie przyznawane klubowi od związku/federacji tytułem udziału zawodników klubowych w meczach towarzyskich oraz w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez związek/federację (casus: UEFA)
   6. wcześniejsze rozwiązanie bądź „zerwanie” kontraktu pomiędzy klubem a zawodnikiem lub trenerem a podatek VAT
 3. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: