Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (02.03.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 02.03.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na  pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:
 1. Osoba fizyczna udzielająca korepetycji niebędąca nauczycielem – czy jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?
 2. Rabat potransakcyjny wystawiony dla kontrahenta w styczniu 2023 r. a dotyczący 2022 roku (zgodnie z umową rozliczany po okresie, którego dotyczy). Czy w PDOP rozliczamy na bieżąco w styczniu 2023 r.?
 3. Czy jeżeli sprzedaję pojazd osobie fizycznej spoza UE, to jaką stawkę podatku VAT przyjmuję – 23% czy OO? Pojazd jest wywożony przez granicę przez kupującego. I drugie pytanie – jaką stawkę VAT przyjmuję przy sprzedaży pojazdu dla osoby fizycznej z UE – czy 23%?
 4. Licencja na program do komunikacji Slack, faktury i płatności kartą co miesiąc z góry – jest wsparcie – data wystawienia faktury 28.02.2023 r., płatność kartą 02.03.2023 r. za korzystanie w marcu 2023 r. – kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
 5. Faktura wystawiona w lutym, wpłynęła do firmy w lutym z informacją, że będzie do niej korekta z powodu uszkodzeń. Złożono reklamację, uzgodniono rabat wartościowy, towar u nas naprawiono i wykorzystano w procesie produkcji. Na ten moment kwota udzielenia rabatu wartościowego jest sporna, nie znam ostatecznej kwoty. Jak postąpić w VAT?
 6. Ochrona znaku towarowego – rozliczenie w koszty przez 10 lat, natomiast od jakiego momentu to rozliczam? Od momentu zapłaty czy faktycznego momentu ochrony znaku towarowego i czy to trzeba sprawdzać?
 7. Zakup materiałów reklamowych (ulotki) od kontrahenta z Francji (NIP francuski – VAT UE), dostawa bezpośrednio z Chin (kraj produkcji i kraj wysyłki), sprzedawca z Francji, wysyłka z pominięciem tego kraju. Jak to rozliczyć w deklaracji i jak traktować te transakcje?
 8. Zakup towaru od firmy z polskim NIP dla polskiego kontrahenta z siedzibą w Polsce. Faktura wystawiona z polskim VAT 23%. Jednak towar dostarczany jest z Bułgarii do Polski, za transport odpowiada kupujący. Czy kupujący ma prawo do odliczenia naliczonego (VAT) z faktury? Czy należy rozpoznać tu WNT?
 9. Osoba samotnie wychowująca dziecko, nie prowadząca działalności gospodarczej, zatrudnia nianię na podstawie umowy aktywizującej. Część kładek ZUS refunduje budżet, część opłaca niania, a część rodzic. Czy składki opłacone przez rodzica mogą być ujęte w jego rocznym rozliczeniu?
 10. Bilety za lot prezesa zarządu (przylot raz  w miesiącu do zakładu w Polsce) oraz hotel, funkcja zarządu z powołania –  czy jest kosztem?
 11. Faktura za czynsz najmu lokalu wystawiona w  lutym a dotyczy marca. Kiedy powstaje prawo do rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego?
 12. Faktura za wymianę komory spalania i posadzki w kotle, kwota usługi to 50 tys. zł – czy można ująć jednorazowo w koszty czy jako ŚT?
 13. Podatnik VAT wykonuje usługi montażu pomp ciepła w budynkach mieszkalnych.Instalacje związane z tymi urządzeniami są wewnątrz budynku, natomiast jednostka zewnętrzna montowana jest albo na zewnętrznej ścianie budynku, albo bezpośrednio przy budynku. Czy powinno być 8% VAT? Czy naprawa takiej pompy założonej przez inną firmę też będzie opodatkowana stawką 8% VAT?
 14. Opłata manipulacyjna  z tytułu wyrażenia zgody leasingodawcy (banku) na ubezpieczenie samochodu poza ich ofertą. Jak rozliczyć to w kosztach?
 15. Dom jednorodzinny wynajmowany dla turystów przez cały rok na krótkie pobyty, działalność na skali – czy kasa fiskalna jest obowiązkowa od pierwszej sprzedaży?
 16. Środek trwały zakupiony w 2019 r., wykazany w deklaracji VAT, niestety nie wciągnięty do ewidencji ŚT. Czy mogę cofnąć się do wpisania tego ŚT do 2019 i naliczyć amortyzację, czy muszę to zrobić w momencie ujawnienia tego faktu – jeśli tak to jaką wartość powinnam przyjąć?
 17. Czy mogę wystąpić o 60-dniowy zwrot VAT, gdy mam tylko wystawioną fakturę wewnętrzną  (sprzedaż karta multisport dla pracownika)?
 18. Mam fakturę na lampy z firmy czeskiej. Na fakturze jest informacja, że towar zwolniony z VAT zgodnie z §64 ustawy nr 235/2004. Kwotę podatku uiszcza klient. Czy mam tu zastosować WNT? Wystawić fakturę wewnętrzną i deklarację VAT EU?
 19. Wystawiona w 2023 r. faktura (nie faktura korekta) in minus (prognoza i rozliczenie łącznie, koszt pośredni dotyczący roku 2022). Kiedy ująć koszt podatkowy? Wydatek będzie zaksięgowany bilansowo dokumentem PK w 12/2022.
 20. Czy zapłata MPP na rachunek spoza białej listy chroni przed konsekwencjami PIT/CIT/VAT, czy należy złożyć ZAW-NR ?
 21. Refaktura energii z marżą w 2022 r. – czy można było zastosować 5% VAT?
 22. Korekty zakupu energii wystawione lutym 2023 r. a dotyczące okresu: marzec- listopad 2022 (dostosowanie cen zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Kiedy do CIT? Korekta refaktur-sprzedaż (ten sam powód) – kiedy CIT?
 23. Faktura kosztowa wystawiona w 2023 (koszt pośredni). Koszt ujmuję w księgach rachunkowych dokumentem PK w 12/2022. Kiedy wydatek ten będzie kosztem podatkowym? W 2022 czy 2023?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: