Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (08.03.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.03.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na  pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:
 1. WSTO – czy jeżeli następuje sprzedaż towaru z firmy z Polski osobie fizycznej zagranicznej (np. Litwa), ale nabywca sam organizuje transport i odbiera towar z magazynu sprzedawcy, to taka sprzedaż nie wchodzi w transakcje WSTO oraz limit 42 tys. zł i możliwość rejestracji do OSS?
 2. Czy korekta 60 miesięcy w VAT dotyczy samochodów o wartości powyżej 15 tys?
 3. Faktura od dostawcy włoskiego na usługę związaną ze znalezieniem mieszkania w Polsce. Czy podlega to pod podatek u źródła i musimy mieć certyfikat rezydencji podatkowej, aby zastosować stawkę 0%?
 4. Spółka z o.o. sp. k. na koniec 2022 roku wykazuje zysk. Dywidendy zostaną wypłacone wg udziałów. Jak wygląda wypłata dywidendy dla udziałowca komplementariusza, którym jest sp. z o.o. ? Jak rozliczyć podatek od dywidendy?
 5. Podatnik VAT (działalność prawnicza) wynajmuje dodatkowo mieszkanie poza działalnością(zwolnienie z VAT). Czy przysługuje pełne odliczenie VAT od faktury za obsługę księgową w przypadku gdy wynajem rocznie nie stanowi więcej niż 1% przychodów rocznych ogółem?
 6. Czy podlegają opodatkowaniu CIT-estońskim koszty roku dotyczące 2022 r., jakie wpłyną np. fakturą w 2023 r. już po zatwierdzonym sprawozdaniu? Np. faktura za energię 2022r wpłynie w sierpniu 2023 r.
 7. Od 2023 r. stosujemy nowe zasady zaliczania do KUP składek ZUS (finansowych przez płatnika) od wynagrodzeń. Wypłata do 10. dnia miesiąca następnego. W stosunku do składek od którego wynagrodzenia zastosujemy nowe zasady po raz pierwszy?
 8. Samochód osobowy kupiony na firmę, VAT odliczony. Czy jest jakiś czas, po którym można wycofać z majątku firmy lub sprzedać bez podatku VAT?
 9. Czy zakupu rowera na poczet działalności można odliczyć 100 % VAT?
 10. Czy przy hulajnodze elektrycznej można odliczyć VAT w 100% i nie trzeba prowadzić ewidencji? Podatnik dojeżdża z miejsca zamieszkania do firmy (działalność opodatkowana), czasami na pocztę (w sprawach firmowych).
 11. Spółka jawna udzieliła pożyczki dla powiązanej sp. z o.o. Pożyczkodawca nie ma w KRS wpisu w zakresie pożyczek (inny przedmiot działalności niż pożyczki). Czy będzie PCC? Czy PCC jest kosztem? Czy odsetki mogą być kosztem w całości?
 12. Czy od zakupu motocykla na rzecz działalności gospodarczej czynnej VAT podatnik może odliczyć 100% VAT czy 50%? Motocykl używany w systemie mieszanym. Czy od wydatków eksploatacyjnych odlicza pełny VAT czy do KUP limitowanie?
 13. Spółka sprzedała udziały w styczniu 2023 r. Czy zysk za 2022 rok do wypłaty dywidend powinien iść według udziałów sprzed sprzedaży czy już według stanu po styczniu 2023?
 14. Czy okres przedawnienia należności i zobowiązań w przypadku usług transportowych jest inny niż standardowy? Ile wynosi? Czy do usług spedycyjnych też są inne terminy przedawnienia tak jak do usług transportowych?
 15. JDG prowadzi księgi rachunkowe i stosuje uproszczenia. Czy koszty pośrednie przekraczające okres roku podatkowego mogą być w całości uznane za koszty podatkowe w ramach uproszczeń? Czy powinno się je rozliczać proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą?
 16. Jaka stawka VAT do przeglądu pomp ciepła i klimatyzatorów dla osób fizycznych?
 17. Czy możemy odliczyć VAT od przesłanej części na proformie (nie stajemy się właścicielem, tylko ją naprawiamy) - przy transakcji WNT, bądź import towarów. Czy tą naprawioną część możemy odesłać do UE lub poza UE dalej? Czy ta firma musi sama zająć się wysyłką?
 18. Podatnik podpisał umowę na wynajem nowego lokalu. Poniósł m.in. takie wydatki jak zakup projektu lokalu, opinie. Podatnik po 2 miesiącach za porozumieniem stron zrezygnował z dalszych prac (będzie negocjował inny wolny lokal, gdzie zakłada zwiększoną sprzedaż). Czy można odliczyć VAT?
 19. Czy do montażu doziemnej instalacji gazowej dla osoby prywatnej (dom do 300m2) można zastosować stawkę VAT 8%?
 20. Zakupiony pakiet pracuj.pl (5 ogłoszeń dostępne przez 365 dni). Jest to koszt pośredni. Czy koszt ten rozliczać jako RMK?
 21. Czy można księgować ZUS za pracowników w dacie zapłaty (pomimo wpłaty w terminie)?
 22. Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego: czy za rok 2022 należy uwzględniać stopę referencyjną w wysokości 1,75%?
 23. Wynagrodzenia za grudzień płatne 10.01.2023 r. Składki ZUS zapłacone w terminie do 15.02.2023 r. Czy składki ZUS są kosztem roku 2023 czy 2022? Czy składki PPK są kosztem roku 2023 czy 2022?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: