Prawna i podatkowa odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej (21.03.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 21.03.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: Inne KKS KSH
 1. Odpowiedzialność członków zarządu za wyrządzoną szkodę spółce
 2. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. z art. 299 KSH  
  1. bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce
  2. na czym polega odpowiedzialność solidarna członków zarządu?
  3. kiedy i na jakiej podstawie członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki?
 3. Odpowiedzialność podatkowa członka zarządu spółki kapitałowej jako odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
  1. kiedy i za jakie zaległości podatkowe spółki odpowiada członek zarządu?
  2. jak rozumieć na gruncie Ordynacji podatkowej bezskuteczność egzekucji wobec spółki?
  3. warunki uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej członka zarządu
  4. postępowanie podatkowe wobec członka zarządu odpowiadającego za zobowiązania podatkowe spółki
 4. Naruszenie przez jednostkę przepisów ustawy o rachunkowości:
  1. za jakie czyny i kiedy odpowiada kierownik jednostki?
  2. co grozi za naruszenie przepisów o sporządzaniu i raportowaniu do KRS sprawozdań finansowych?
 5. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: