Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (12.04.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 12.04.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Polski podatnik dokonał zakupu przez e-sklep od kontrahenta czeskiego. Podatnik nie jest zgłoszony do VAT UE. Firma czeska nie ma siedziby  w Polsce. Jak to rozliczyć w VAT-7 – czy jest obowiązek informacji VAT UE?
 2. Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w związku z rozliczeniem rocznym składki w 2023 roku za 2022 rok będzie przychodem w JDG w 2023 roku?
 3. Podatnik chce przekazać bony klientom, za które można zakupić towary u podatnika z różnymi stawkami VAT. Klient prosi o wystawienie faktury za te bony. Jak udokumentować odpowiednio to przekazanie?
 4. Jesteśmy w projekcie, gdzie koszty pośrednie (czynsz, księgowość) na koniec projektu będą  dofinansowane 85%. Czy za 2022 rok te koszty w całości mogą być kosztami uzyskania przychodów?
 5. Ulga termomodernizacyjna – czy limit 53 tys. zł dotyczy każdego roku podatkowego?
 6. Czy datę sprzedaży na fakturze sprzedażowej dot. wydania towaru handlowego można poprawić notą korygującą? Data wystawienia faktury jest poprawna. Kto powinien wystawić taką notę?
 7. Za 2022 r. podatnik chce rozliczyć JDG na zasadach ogólnych (był na liniówce). Składka zdrowotna 8700 zł była księgowana w koszty w PKPiR. Czy rozliczając PIT-36 należy dokonać w PKPiR jakiegoś zapisu na 8700 zł tytułem składki zdrowotnej, czy zostaje ona bez zmian, a w zeznaniu wprowadzam koszty pomniejszone a tę kwotę?
 8. Spółka jest od VII 2022 r. na CIT Estońskim. W marcu 2023 r. otrzymała duplikat faktury z 2021 r. Czy powinnam koszt opodatkować CIT-em estońskim jako "nieujawnione koszty" w 2023 r.?
 9. Klient (czynny podatnik VAT + VAT UE) dokonał WNT w marcu. Faktura została wystawiona z irlandzkim VAT. W kwietniu została wystawiona korekta nabycia do zera, faktura z reverse charge i NIP UE dostawcy czeskim. W którym miesiącu te faktury powinny zostać ujęte w JPK i w VAT UE?
 10. Czy pierwszy najem prywatny od lipca 2022 roku można rozliczać na zasadach ogólnych?
 11. Import usług z kraju spoza UE przez podatnika VAT zwolnionego, sprzedawca wystawił fakturę, posługując się numerem NIP z przedrostkiem „EU”. Czy należałoby tę transakcję wykazać w VAT-9M jako import usług z wyłączeniem art. 28b, czy import usług, do którego mają zastosowanie przepisy art. 28b?
 12. Spółka z o.o. (vatowiec czynny) nabyła wtyczkę do programu komputerowego od klienta spoza UE, ale zarejestrowanego do MOSS. Czy oprócz wykazania importu usługi spoza UE musi dokonać jakiś innych formalności? Na fakturze znajdują się informację o nr EU VAT MOSS.
 13. VAT – Firma A (PL) sprzedaje towar do Firmy B (PL), ten sam towar Firma B sprzedaje do Firmy C (w Czechach). Dodatkowo Firma A (PL) jest organizatorem transportu. Jak rozliczyć te transakcje – gdzie wystąpi WDT ze stawką 0%? Czy wówczas sprzedaż z Firmy A do Firmy B w JPK oznaczamy w jakiś sposób?
 14. Czy 50% wydatków na zakup laptopa będzie stanowiło ukryty zysk dla spółki opodatkowanej CITem estońskim?
 15. Czy w ORD-U należy wskazać obroty z nierezydentem, czy obroty z oddziałem tego nierezydenta w Polsce oraz jakie dane adresowe podać – nierezydenta czy oddziału w Polsce?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: