Spółka jawna – zasady funkcjonowania w kontekście podatków dochodowych (14.04.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 75,00 zł netto (92,25 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 14.04.2023 r.
Czas trwania: 1,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT KSH
 1. Spółka jawna jako spółka osobowa
  1. Status prawny spółki jawnej na tle innych spółek osobowych
  2. Zawiązanie spółki jawnej
  3. Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej
  4. Udział w zysku i stracie spółki jawnej
 2. Kiedy spółka jawna staje się podatnikiem podatku CIT?
 3. Spółka jawna jako spółka transparentna podatkowo – zasady opodatkowania wspólnika spółki jawnej:
  1. Zasady ogólne
  2. Podatek liniowy
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  4. Jakie zdarzenia wyłączają możliwość skorzystania z odstępstw od opodatkowania na zasadach ogólnych podatkiem PIT
 4. Opodatkowanie podatkiem dochodowym (PIT/CIT) wybranych transakcji między wspólnikiem a spółką jawną:
  1. wkład do spółki
  2. udostępnianie mienia spółki wspólnikowi
  3. udostępnienia mienia wspólnika spółce
  4. pożyczka dla spółki jawnej
  5. świadczenia na rzecz wspólnika spółki jawnej w związku z jej likwidacją
 5. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: