Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (18.04.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 18.04.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Podatnik prowadzi warsztat samochodowy i wykonał usługę na rzecz kontrahenta (firmy) z Ukrainy. W jaki sposób wykazać w podatku VAT?
 2. Zmiana adresu w KRS 12.04.2023 r., przeprowadzka początek 05/2023 – kiedy na fakturze sprzedaży powinien pojawić się nowy adres? Od dnia 12.04.2023 r. a adres do korespondencji stary?
 3. JDG – działalność prowadzona w lokalu użytkowym otrzymanym darowizną 10 lat temu. Do 2022 r. amortyzację zaliczano w KUP. Lokal znajduje się w kamienicy (która jest jako budynek mieszkalny). Czy od 2023 r. amortyzacja jest NKUP?
 4. VAT i dochodowy – przedsiębiorca dostarczył w 04.2023 dokumenty do rozliczenia za 03.2023, w których znalazła się faktura duplikat (data duplikatu 03.2023) do faktury z 11.2022. Podatnik opłacił ją dopiero na początku 04.2023, po prostu zgubił fakturę. Jak poprawnie wykazać taką sytuację w podatku dochodowym i VAT?
 5. Czy emeryt, który wrócił z zagranicy po 4 latach, może skorzystać z ulgi na powrót – dochód emerytura z Polski.
 6. Spółka podpisała układ w sprawie wierzytelności, należności 77 tys. zł, spółka spłaci nam nasze należności (40%) w ciągu 4 lat. Jak powinnam się zachować do CIT i VAT z części niespłaconej z układu?
 7. JDG świadczy naprawy gwarancyjne sprzętów AGD, chce zaadoptować garaż na działalność gospodarczą i rozliczać koszty i VAT z tytułu usług remontowych. Czy np. od zakupu pompy ciepła (faktura na firmę) można rozliczyć VAT i koszty w proporcji powierzchni garażu do powierzchni całkowitej nieruchomości?
 8. Podatnik prowadzi JDG oraz dodatkowo ma najem prywatny na cele mieszkalne. Otrzymuje ustaloną kwotę czynszu oraz kwotę opłat za media. Czy podstawę opodatkowania najmu w PIT-28 będzie stanowiła wyłącznie wartość kwoty najmu (odstępnego) czy cała otrzymywana wartość włącznie z opłatami za media?
 9. Spółka z o.o. (podatnik CIT/VAT) chce przekazać w formie darowizny parafii rzymsko-katolickiej projekt hospicjum, jedyny koszt to praca własna pracowników.  Co z podatkiem VAT? Czy darowizna może iść w podatkowe KUP? Jeśli tak to wg wartości rynkowej czy wytworzenia?
 10. Podatnik otrzymał PIT-11 z tytułu umowy powołania. Czy rozliczając przychody z tego tytułu, może bez analizowania limitu dochodów zastosować ulgę na dzieci w przypadku posiadania 2 dzieci? Czy limit dochodowy dotyczy wyłącznie zastosowania ulgi w przypadku posiadania tylko 1 dziecka?
 11. Czy koszt z faktury za zakup biletów dla uczestnika targów zagranicznych i dla gości jest kosztem uzyskania przychodów? Czy mamy tu do czynienia z importem usług?
 12. Podatnik bierze udział w targach zagranicznych jako wystawca w dniach 13-17.03.2023 r. Pierwsza faktura za powierzchnię jest wystawiona  1.11.2022 r., zapłacona 27.12.2022 r. Druga faktura za media z 01.04.2023 r., zapłacona 10.04.2023 r. Jaki kurs zastosować?
 13. Ulga termomodernizacyjna – usługa montażu pompy ciepła i druga usługa na panele fotowoltaiczne. Wartość każdej z prac przekracza 53 tys. zł. Czy podatnik (bez małżonka) może odliczyć obie usługi (2 x 53 tys. zł), czy traktowane są one jako jedno przedsięwzięcie (1 x 53 tys. zł)?
 14. Jak rozliczyć straty z najmu prywatnego (zasady ogólne za lata 2018-2022) w najmie prywatnym na ryczałcie 2023?
 15. Spółka z o.o zasponsorowała dla dzieci na konkurs z ruchu drogowego (soki o wartości 92,70 zł i pączki 360 zł). Czy takich wydatków nie zaliczam do KUP i nie odliczam VAT?
 16. Spółka z o.o. ma siedzibę w mieszkaniu prezesa zarządu, nie ma żadnej umowy najmu. Czy mogą wpisać w koszty podatkowe koszty remontu lub co mogą zrobić, aby ten koszt był podatkowy – czy powinna być umowa najmu? Czy to się będzie wiązało z nieodpłatnym świadczeniem na rzecz spółki?
 17. Pytanie z podatku dochodowego – czy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników i wypłaca im w terminie wynagrodzenie, ale nie opłaca składek ZUS, może ująć w KUP listę płac pracowników?
 18. Wykryty błąd po wysłaniu sprawozdania do KAS, spółka jawna, podwójne wyksięgowanie środka trwałego (konto 011 i 071). Czy poprawić księgi z 2022 r. jeszcze niezamknięte, czy może na bieżąco skorygować w 2023 r.?
 19. Import usługi/usługa noclegowa u nie vatowca bez rejestracji do VAT-UE. Nie chce wrzucić tego w koszty. Czy mimo wszystko musi się zarejestrować i odprowadzić podatek należny?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: