Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.04.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 24.04.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Otrzymaliśmy od kontrahenta oświadczenie rzeczywistego właściciela do dokumentacji cen transferowych. Nie jesteśmy podmiotami powiązanymi. Czy do każdego kontrahenta powinno się wysyłać takie oświadczenie, żeby nie sporządzać sprawozdania lub mieć „podkładkę”, że nie dotyczy?
 2. Czy wobec niekorzystnego podejścia fiskusa przy o sprzedaży samochodu „prywatnego” można by skorzystać z możliwości „ujawnienia” środka trwałego i ujęcia w kosztach niezamortyzowanej wartości tegoż?
 3. Czy można zaliczyć w KUP paragon za zakup paliwa w Czechach? Na tym paragonie nie ma żadnych danych nabywcy. Nie ma możliwości otrzymania faktury na stacji, tam dają tylko takie zwykłe paragony.
 4. Ulga prorodzinna – czy mąż może odliczyć dziecko żony z pierwszego związku, jeżeli nie ma przysposobienia? Dziecko wychowuje on, ojciec biologiczny nie ma kontaktu, nazwisko dziecko ma po biologicznym.
 5. Wydatek małżonków na remont elewacji w kwocie 67 tys. zł. Dochód męża: 80 tys. zł, dochód żony: 13 tys. zł. Czy mogą rozliczyć ulgę w taki sposób, że żona odlicza 13. tys. zł  (tyle, co ma dochodu) a mąż 53 tys. zł (limit)?
 6. Czy deklarację VAT-UE wysyła się co miesiąc, nawet „zerową”, jeśli nie ma transakcji z kontrahentem zagranicznym?
 7. Czy wystawiając fakturę za usługę malowania dla firmy prowadzącej działalność w lokalu mieszkalnym ma być 8%, czy 23% VAT? Mieszkanie jest zgłoszone na cele prowadzenia działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości płacony jak od lokalu użytkowego.
 8. Zakup maszyny, faktura bez NIP i nazwy – czy można wystawić korektę faktury, ponieważ nie wstawiono danych firmy, a jest to zakup do użytkowania  tylko do firmy.
 9. JDG – wystawiona faktura sprzedaży za dostawę towaru 06.04.2023 r. z datą sprzedaży 30.03.2023 r. W tym samym dniu 06.04.2023 r. wystawiono korektę, ponieważ okazało się, że dostawa była już zafakturowana 30.03.2023 r. (zdublowano sprzedaż). Faktury zostały wysłane do klienta. Czy korektę należy ująć w kwietniu 2023 r.?
 10. Czy dochód ze sprzedaży samochodu „prywatnego” wykorzystywanego w firmie (koszty 20%) należy doliczyć do dochodu firmy?
 11. Jaki kurs zastosować do faktury korekty zbiorczej z tytułu rabatu potransakcyjnego udzielonego za osiągnięty obrót w danym okresie? Czy stosujemy średni kurs historyczny zastosowany do wszystkich faktur, czy stosujemy kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korekty?
 12. Potrzebuję ustalić nr z KŚT – gdzie w tym celu mogę się zgłosić?
 13. CIT estoński: Czy odsetki od zaległości podatkowych traktujemy jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i  naliczamy od nich podatek do zapłaty?
 14. Wsteczna rejestracja do VAT – przekroczenie limitu w 2022. Czy przy wystawieniu teraz korekt do faktur, fakturę korygującą wystawiamy z datami faktur korygowanych?
 15. Podczas sporządzenia PIT-28 okazało się, że podatnik zamiast 8,5% ryczałtu płacił 8,05% i powstała niedopłata. Czy wystarczy zapłacić PIT-28 w terminie, czy odsetki naliczyć za każdy miesiąc osobno za 2022 rok?
 16. Czy w momencie sprzedaży towaru (rower)  w sklepie detalicznym dla  przedsiębiorcy z Czech zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE można zastosować stawkę  0% (WDT), jeżeli mamy informację , że towar zostanie dostarczony do magazynu w  Czechach własnym środkiem transportu po 4-5 miesiącach?
 17. Czy będzie dokumentem księgowym i KUP e-bilet autostradowy zakupiony w aplikacji IKO? Mam tylko potwierdzenie na maila: Dziękujemy za zakup e-biletu nr, nr rej. Pojazdu, kategoria pojazdu, trasa, kwota opłaty, data ważności biletu.
 18. Kiedy i na podstawie jakiego dokumentu księgować do KPiR miesięczne opłaty do ZBM za lokal firmowy, gdy nie ma faktur.
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: