Ulga na złe długi – VAT + CIT + PIT (09.05.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 75,00 zł netto (92,25 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 09.05.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
 1. Podatek CIT /PIT
  1. Jakich transakcji dotyczy ulga na złe długi?
   1. Definicja transakcji handlowych i świadczenia pieniężnego
   2. Katalog podmiotowy uczestników transakcji handlowych
   3. Ulga na złe długi a transakcje między podmiotami powiązanymi
  2. Korekta podstawy opodatkowania in plus oraz in minus
  3. Korekta straty in plus oraz in minus
  4. Warunki skorzystania z ulgi na złe długi
  5. Jak liczyć terminy płatności dla celów ulgi na złe długi?
  6. Ulga na złe długi a przełom lat podatkowych
 2. Podatek VAT
  1. Uwagi wstępne
   1. wierzyciel, dłużnik
   2. brak uregulowania wierzytelności
   3. uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności
  2. Ulga na złe długi po stronie wierzyciela
   1. ulga jako uprawnienie wierzyciela
   2. warunki skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi względem dłużnika będącego podatnikiem VAT czynnym
   3. warunki skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi względem dłużnika niebędącego podatnikiem VAT czynnym (np. konsumenta)
   4. moment skorzystania z ulgi na złe długi
   5. obowiązek korekt z uwagi na (późniejsze) uregulowanie lub zbycie wierzytelności
  3. Ulga na złe długi po stronie dłużnika
   1. ulga jako obowiązek dłużnika
   2. moment korekty podatku naliczonego
   3. prawo do zwiększenia (odliczenia) kwoty podatku naliczonego z uwagi na (późniejsze) uregulowanie należności
  4. Pozostała zagadnienia dotyczące ulgi na złe długi na gruncie podatku VAT
   1. ulga na złe długi a MPP
   2. ulga na złe długi a zwolnienie z długu (umorzenie wierzytelności)
   3. ulga na złe długi a odliczenie VAT po upływie „bieżących” okresów
   4. ulga na złe długi a kwota zatrzymana
   5. ulga na złe długi a odroczenie terminu płatności
   6. ulga na złe długi a weksel
   7. ulga na złe długi a faktoring
  5. Ulga na złe długi – prezentacja w JPK-V7M/V7K po stronie wierzyciela oraz dłużnika
 3. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: